Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Novinky

V tejto časti nájdete informácie o aktivitách EMN a pozvánky na rôzne podujatia.

Pracovné raňajky k vydanej štúdii EMN Organizácia azylových zariadení pre žiadateľov o azyl v SR, Bratislava, 29. októbra 2013

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), ktorá koordinuje aktivity EMN na Slovensku, uskutočnila v Bratislave dňa 29. októbra 2013 pracovné raňajky k vydanej štúdii EMN pod názvom Organizácia azylových zariadení pre žiadateľov o azyl v Slovenskej republike. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia Migračného úradu MV SR a Úradu hraničnej a cudzineckej polície P PZ.

29. november 2013

Pracovné raňajky k pripravovanej štúdii EMN o identifikácii obetí obchodovania s ľuďmi na Slovensku, Bratislava, 9. októbra 2013

Dňa 9. októbra 2013 sa v priestoroch IOM Bratislava uskutočnili pracovné raňajky k vypracovaniu 3. malej tematickej štúdii Identifikácia obetí obchodovania s ľuďmi v procese medzinárodnej ochrany a nútených návratov. Na stretnutie boli pozvaní zástupcovia útvarov Ministerstva vnútra SR, do ktorých pôsobnosti spadá daná problematika.

29. november 2013

Pracovné raňajky k štúdii EMN o prístupe migrantov k sociálnemu zabezpečeniu a zdravotnej starostlivosti na Slovensku, Bratislava, 13. septembra 2013

 

Národný kontaktný bod EMN v SR zorganizoval dňa 13. septembra 2013 v Bratislave pracovné raňajky k pripravovanej malej tematickej štúdií EMN s názvom Prístup migrantov k sociálnemu zabezpečeniu a zdravotnej starostlivosti v SR: politiky a prax, ktorú bude za Slovenskú republiku vypracúvať kontrahovaný domáci expert.

29. november 2013

Vzdelávací seminár EMN: Nútená migrácia – príčiny a možné riešenia, Bratislava, 19. – 21. augusta 2014

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor EMN na Slovensku zorganizovala tretí ročník vzdelávacieho seminára EMN s názvom Nútená migrácia – príčiny a možné riešenia. Seminár sa uskutočnil v Bratislave v dňoch 19. – 21. augusta 2014 a venoval sa nasledovným témam: príčiny nútenej migrácie a jej súčasný stav, azyl a poskytovanie medzinárodnej ochrany vo svete a v EÚ, presídľovanie ako jeden z dôležitých nástrojov medzinárodnej ochrany a aktuálne výzvy v regióne Stredomoria.

30. august 2013

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN