Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Novinky

V tejto časti nájdete informácie o aktivitách EMN a pozvánky na rôzne podujatia.

Stretnutie EMN zástupcov vybraných subjektov pôsobiacich v oblasti legálnej migrácie, Kremnica, 14. – 15. októbra 2014

V dňoch 14. – 15. októbra 2014 IOM Bratislava ako koordinátor aktivít EMN na Slovensku zorganizovala v spolupráci s Úradom hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru (ÚHCP P PZ) tematické stretnutie v Kremnici pre zástupcov vybraných subjektov pôsobiacich v oblasti legálnej migrácie súvisiacej so zamestnávaním. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia ÚHCP P PZ, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Migračného informačného centra IOM.

19. november 2014

Pracovné raňajky k pripravovanej malej tematickej štúdii EMN Imigrácia štátnych príslušníkov tretích krajín súvisiaca s podnikaním, Bratislava, 3. novembra 2014

Dňa 3. novembra 2014 zorganizovala Medzinárodná organizácia (IOM) pre migráciu ako koordinátor aktivít EMN na Slovensku pracovné raňajky k pripravovanej malej tematickej štúdii EMN Imigrácia štátnych príslušníkov tretích krajín súvisiaca s podnikaním. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru, Ministerstva hospodárstva a Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).

18. november 2014

Národná konferencia EMN Maloletí migranti bez sprievodu – medzi skúsenosťou utečencov, starostlivosťou o mládež a zákonom o pobyte, Norimberg, 24. októbra 2014

Dňa 24. októbra 2014 sa v Norimbergu uskutočnila konferencia nemeckého Národného kontaktného bodu Európskej migračnej siete (NKB EMN) s názvom Maloletí bez sprievodu – medzi skúsenosťou utečencov, starostlivosťou o mládež a zákonom o pobyte (Unaccompanied Minors – Between Refugee Experience, Youth Welfare, and Residence Law). Za Slovenskú republiku sa konferencie zúčastnili dve zástupkyne NKB EMN.

18. november 2014

Národná konferencia EMN: Prínos akademickej obce pre formovanie politík v oblasti migrácie, 14. októbra 2014, Budapešť

Národný kontaktný bod Európskej migračnej siete (NKB EMN) v Maďarsku zorganizoval medzinárodnú konferenciu EMN s názvom Prínos akademickej obce pre formovanie migračnej politiky (Contribution of Academia to the Shaping of Migration Policies), ktorá sa konala 14. októbra 2014 v Budapešti. Podujatia sa zúčastnila aj zástupkyňa NKB EMN v Slovenskej republike.

18. november 2014

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN