Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Novinky

V tejto časti nájdete informácie o aktivitách EMN a pozvánky na rôzne podujatia.

Národná konferencia EMN Návraty neregulárnych a zraniteľných migrantov: skúmanie príležitostí a výziev, Brusel, 4. decembra 2015

Národný kontaktný bod EMN v Belgicku zorganizoval 4. decembra 2015 národnú konferenciu EMN s názvom Návraty neregulárnych a zraniteľných migrantov: skúmanie príležitostí a výziev. V kontexte súčasnej situácie v oblasti migrácie bola konferencia platformou pre expertov, ktorí prediskutovali osvedčenú prax a výzvy spojené s návratmi s konkrétnym zameraním na zraniteľnosť migrantov.

15. apríl 2016

Pracovné raňajky EMN o migračných pojmoch a aktéroch v oblasti migrácie a medzinárodnej ochrany na Slovensku, Bratislava, 1. marca 2016

EMN zorganizovala dňa 1. marca 2016 v Bratislave pracovné raňajky o migračných pojmoch a aktéroch v oblasti migrácie a medzinárodnej ochrany na Slovensku, ktoré boli určené pre zástupcov tlačových a komunikačných odborov verejnej správy a iných subjektov. Stretnutia sa zúčastnili zástupkyne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR), Prezídia Policajného zboru (P PZ), Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR SR), Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ SR) a Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

23. marec 2016

Pracovný obed Národnej migračnej siete v SR, Bratislava, 17. decembra 2015

Dňa 17. decembra 2015 zorganizovala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor aktivít EMN v SR pre svojich partnerov pracovný obed, na ktorom ich informovala o aktivitách a výstupoch EMN za SR v roku 2015 ako aj o plánovaných aktivitách a témach štúdií EMN pre rok 2016. Na stretnutí boli k dispozícii viaceré materiály EMN vrátane Slovníka pojmov z oblasti migrácie a azylu, národných štúdií a iných výstupov EMN.

29. január 2016

Národná konferencia EMN Aby pracovná migrácia fungovala: identifikácia nedostatkových profesií a získavanie zahraničných pracovníkov ako súčasť riešenia, Dublin, 27. novembra 2015

Národný kontaktný bod pre Írsko v spolupráci s írskym Ministerstvom pre zamestnanosť, podnikanie a inováciu zorganizoval 27. novembra 2015 v Dubline národnú konferenciu EMN s názvom Aby pracovná migrácia fungovala: identifikácia nedostatkových profesií a získavanie zahraničných pracovníkov ako súčasť riešenia (Making labour migration work: Identifying labour shortages and attracting migrant workers as part of the solution). Konferencia sa venovala porovnávaniu súčasných prístupov a formulácii možných nových prístupov vo vzťahu k určovaniu nedostatkových profesií na trhu práce v EÚ.

06. január 2016

Výročná konferencia EMN 30 rokov Schengenskej dohody – budúcnosť Schengenu: výzvy a príležitosti, Luxemburg, 7. október 2015

Pri príležitosti 30. výročia podpísania Schengenskej dohody a luxemburského predsedníctva v Rade EÚ zorganizoval Národný kontaktný bod EMN pre Luxembursko Výročnú konferenciu EMN s názvom 30 rokov Schengenskej dohody – budúcnosť Schengenu: výzvy a príležitosti (30 years of Schengen Agreement – The Future of Schengen: Challenges and Opportunities). Cieľom konferencie bolo prediskutovať dianie a perspektívy Schengenu v oblasti  riadenia hraníc a neregulárnej migrácie a odovzdať návrhy pre budúce politické diskusie na medzinárodnej a národnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ. Na konferencii vystúpili zástupcovia ministerstiev krajín EÚ, Európskej komisie, FRONTEX-u, Európskeho parlamentu, európskych univerzít a medzinárodných organizácií.  Podujatia sa zúčastnilo 180 účastníkov pôsobiacich v rôznych oblastiach.

06. január 2016

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN