Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Novinky

V tejto časti nájdete informácie o aktivitách EMN a pozvánky na rôzne podujatia.

Pracovný obed Národnej migračnej siete v SR, Bratislava, 17. decembra 2015

Dňa 17. decembra 2015 zorganizovala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor aktivít EMN v SR pre svojich partnerov pracovný obed, na ktorom ich informovala o aktivitách a výstupoch EMN za SR v roku 2015 ako aj o plánovaných aktivitách a témach štúdií EMN pre rok 2016. Na stretnutí boli k dispozícii viaceré materiály EMN vrátane Slovníka pojmov z oblasti migrácie a azylu, národných štúdií a iných výstupov EMN.

29. január 2016

Národná konferencia EMN Aby pracovná migrácia fungovala: identifikácia nedostatkových profesií a získavanie zahraničných pracovníkov ako súčasť riešenia, Dublin, 27. novembra 2015

Národný kontaktný bod pre Írsko v spolupráci s írskym Ministerstvom pre zamestnanosť, podnikanie a inováciu zorganizoval 27. novembra 2015 v Dubline národnú konferenciu EMN s názvom Aby pracovná migrácia fungovala: identifikácia nedostatkových profesií a získavanie zahraničných pracovníkov ako súčasť riešenia (Making labour migration work: Identifying labour shortages and attracting migrant workers as part of the solution). Konferencia sa venovala porovnávaniu súčasných prístupov a formulácii možných nových prístupov vo vzťahu k určovaniu nedostatkových profesií na trhu práce v EÚ.

06. január 2016

Výročná konferencia EMN 30 rokov Schengenskej dohody – budúcnosť Schengenu: výzvy a príležitosti, Luxemburg, 7. október 2015

Pri príležitosti 30. výročia podpísania Schengenskej dohody a luxemburského predsedníctva v Rade EÚ zorganizoval Národný kontaktný bod EMN pre Luxembursko Výročnú konferenciu EMN s názvom 30 rokov Schengenskej dohody – budúcnosť Schengenu: výzvy a príležitosti (30 years of Schengen Agreement – The Future of Schengen: Challenges and Opportunities). Cieľom konferencie bolo prediskutovať dianie a perspektívy Schengenu v oblasti  riadenia hraníc a neregulárnej migrácie a odovzdať návrhy pre budúce politické diskusie na medzinárodnej a národnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ. Na konferencii vystúpili zástupcovia ministerstiev krajín EÚ, Európskej komisie, FRONTEX-u, Európskeho parlamentu, európskych univerzít a medzinárodných organizácií.  Podujatia sa zúčastnilo 180 účastníkov pôsobiacich v rôznych oblastiach.

06. január 2016

Národná konferencia EMN Integračné programy pre osoby s medzinárodnou ochranou a Expertný okrúhly stôl EMN, Bratislava, 1. - 2. decembra 2015

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor EMN na Slovensku v spolupráci s Migračným úradom Ministerstva vnútra (MV) SR zorganizovala v Bratislave 1. decembra 2015 národnú konferenciu EMN na tému Integračné programy pre osoby s medzinárodnou ochranou a následne Expertný okrúhly stôl. Cieľom podujatia bolo prispieť k príprave štátneho Integračného programu SR pre osoby s udelenou medzinárodnou ochranou, ktorú koordinuje Migračný úrad MV SR. Na konferencii vystúpili zástupcovia Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Európskej rady pre utečencov a exulantov (ECRE), štátnej správy krajín Vyšehradskej skupiny a Rakúska a domáci experti v tejto oblasti. Konferencie sa zúčastnilo 58 zástupcov verejnej správy, tretieho sektora, medzinárodných organizácií, akademickej obce a médií.

15. december 2015

Prednáška o migrácii so študentmi Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity, Bratislava, 26. októbra 2015

Zástupkyne EMN a Migračného informačného centra IOM pripravili pre študentov Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity (EUBA) úvodnú prezentáciu o migrácii, medzinárodnej ochrane a integrácii migrantov vo svete a na Slovensku. Venovali sa a diskutovali o základných pojmoch a definíciách, štatistikách, trendoch a mýtoch, ktoré sa s migráciou spájajú. Predstavili tiež aktivity IOM na Slovensku a výstupy EMN, ktoré by študenti mohli využiť pri ďalšom štúdiu a diskusiách.

04. december 2015

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN