Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Novinky

V tejto časti nájdete informácie o aktivitách EMN a pozvánky na rôzne podujatia.

Klastrové stretnutie Skúsenosti s organizáciou výročnej konferencie EMN, Bratislava, 27. júna 2014

Dňa 27. júna zorganizovala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) klastrové stretnutie na tému Skúsenosti s organizáciou výročnej konferencie EMN. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia národných kontaktných bodov členských štátov, ktoré túto konferenciu organizovali v minulosti (Poľsko, Litva a Grécko) i štátov, ktoré túto konferenciu pripravujú (Luxembursko, Lotyšsko a Slovenská republika). Stretnutia sa zúčastnila aj zástupkyňa poskytovateľa služieb EMN (ICFI).

30. október 2014

Prezentačné stretnutie o štúdii EMN Identifikácia obetí obchodovania s ľuďmi v procese medzinárodnej ochrany a nútených návratov v SR, Bratislava, 17. júna 2014

IOM Bratislava ako koordinátor EMN v SR zorganizovala dňa 17. júna 2014 prezentačné stretnutie štúdie EMN Identifikácia obetí obchodovania s ľuďmi v procese medzinárodnej ochrany a nútených návratov v SR. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia neziskových organizácií pôsobiacich v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi v SR (Liga za ľudské práva, Slovenská katolícka charita, Člověk v tísni).

22. október 2014

Konferencia EMN Tendencie a vývoj systému sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia pre cudzincov s ohľadom na medzinárodné záväzky v oblasti sociálnych politík, Varšava, 25. júna 2014

Národný kontaktný bod EMN v Poľsku zorganizoval konferenciu s názvom Tendencie a vývoj systému sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia pre cudzincov s ohľadom na medzinárodné záväzky v oblasti sociálnych politík, ktorá sa konala 25. júna 2014 vo Varšave.

22. október 2014

Výročná konferencia EMN s názvom Nelegálna migrácia a návraty: výzvy a prax, Atény, 12.-13. júna 2014

Národný kontaktný bod EMN v Grécku, ktoré predsedalo EÚ v prvej polovici roka 2014, zorganizoval konferenciu s názvom Nelegálna migrácia a návraty: výzvy a prax. Konferencia sa uskutočnila 12. - 13. júna 2014 v Aténach. Organizátori privítali 180 účastníkov vrátane predstaviteľov Európskej komisie, 28 národných kontaktných bodov EMN, medzinárodných a regionálnych organizácií (napr. Agentúra EÚ pre základné práva, Medzinárodná organizácia pre migráciu, Inštitút migračnej politiky), národných a medzinárodných akademikov a výskumníkov a predstaviteľov vládnych oddelení tretích krajín.

22. október 2014

Pracovné raňajky k pripravovanej tretej aktualizácii Slovníka pojmov z oblasti migrácie a azylu EMN, Bratislava, 12. júna 2014

Dňa 12. júna 2014 sa v Bratislave uskutočnili pracovné raňajky k pripravovanej tretej aktualizácii Slovníka pojmov z oblasti migrácie a azylu EMN. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia útvarov Ministerstva vnútra SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Štatistického úradu SR a Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru.

22. október 2014

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN