Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Image

Ad hoc otázky EMN

Systém ad hoc otázok EMN umožňuje rýchlu výmenu špecifických informácií o migrácii a medzinárodnej ochrane medzi členskými štátmi EÚ, Nórskom a Európskou komisiou. Ročne EMN odpovie v priemere na 100 ad hoc otázok.

V rámci EMN sa odpovede na ad hoc otázky vymieňajú podľa presne stanovených pravidiel a slúžia pri príprave politík, legislatívy alebo rôznych strategických či informačných dokumentov. Niektoré ad hoc otázky sa využívajú ako podklad pri písaní publikácií EMN ako sú napr. štúdie a informy. V Slovenskej republike systém ad hoc otázok EMN spravuje IOM ako koordinátor národných aktivít EMN.

Témy a kompilácie odpovedí

Verejné kompilácie odpovedí na ad hoc otázky sú uverejňované v angličtine na centrálnej webovej stránke EMN v týchto tematických kategóriách:

 • Acquis EÚ
 • Azyl
 • Cirkulárna migrácia
 • Ekonomická migrácia
 • Hranice
 • Integrácia
 • Legálna migrácia
 • Maloletí bez sprievodu
 • Medzinárodná ochrana 
 • Migrácia a rozvoj
 • Migrácia študentov
 • Návraty
 • Neregulárna migrácia
 • Obchodovanie s ľuďmi
 • Organizácia politík
 • Pobyt
 • Štatistiky
 • Vízová politika
 • Zlúčenie rodiny
 • Ostatné

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN