Európska migračná sieť

Európska migračná sieť (EMN) poskytuje aktuálne, objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie o migrácii a azyle na účely tvorby politík EÚ. Koordinátorom Národného kontaktného bodu EMN v SR je Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). Informácie o EMN nájdete na www.ec.europa.eu/emn a o aktivitách Národného kontaktného bodu EMN v SR na tejto webstránke.

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Inform EMN a OECD o dopade COVID-19 na zahraničných študentov

Väčšina krajín EÚ a OECD v odpovedi na globálnu krízu spôsobenú pandémiou COVID-19 zatvorila svoje národné hranice. Rovnako bolo dočasne zatvorených veľa univerzít a zahraniční študenti čelili rôznym ťažkostiam napr. pri prijatí alebo zápise na vysoké školy. Prečítajte si nový Inform, ktorý mapuje dopady pandemickej situácie a opatrenia zavedené na ich zmiernenie vo vzťahu k zahraničným študentom v krajinách EÚ a OECD.

Hlavné zistenia hovoria o tom, že niektoré krajiny EÚ a OECD upravili alebo prispôsobili procesy týkajúce sa povolení na pobyt. Veľa inštitúcií vyššieho vzdelávania taktiež prispôsobilo svoje postupy týkajúce sa prijatia a zápisu na štúdium. Niektoré krajiny vydali usmernenia inštitúciám vyššieho vzdelávania, aby uľahčili pohyb zahraničných študentov, najmä vo vzťahu k bezpečnostným protipandemickým opatreniam. Mnohé krajiny zaviedli dočasné opatrenia aj na zmiernenie finančného dopadu COVID-19 na zahraničných študentov, napríklad navýšením počtu hodín, počas ktorých môžu pracovať alebo sprístupnením národných zdrojov financovania.

Tento Inform je súčasťou série Informov pripravených EMN a OECD v súvislosti s dopadmi pandémie COVID-19 na oblasť migrácie.