Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Image

EMN | Európska migračná sieť 

Aktuálne, objektívne a porovnateľné informácie o migrácii štátnych príslušníkov tretích krajín na tvorbu politík EÚ a jej členských štátov

štúdie | informy odborné stretnutia vzdelávanie o migrácii 

Vzdelávací seminár

Image

Výročné správy
o migrácii v SR

Image

Riadenie migrácie na Slovensku

Image

Migračný
slovník

Image

Novinky

Štúdia EMN o zaistení a alternatívach k zaisteniu

Aké postupy využívajú členské štáty pri umiestnení osôb do zaistenia alebo pri poskytnutí alternatív k zaisteniu? Najnovšia štúdia Európskej migračnej siete poskytuje prehľad o podobnostiach, rozdieloch, výzvach a dobrej praxi vo využívaní zaistenia a alternatív k zaisteniu v rámci medzinárodnej...

02. jún 2022

Inform EMN: Prilákanie a udržanie zahraničných výskumníkov

Výskumníci z krajín mimo EÚ môžu byť dôležitým zdrojom expertízy a vedomostí pre európske univerzity a výskumné inštitúcie. Najnovší inform Európskej migračnej siete poskytuje prehľad opatrení prijatých členskými štátmi EÚ s cieľom zvýšiť svoju atraktívnosť pre zahraničných výskumníkov. Popisuje...

10. máj 2022

Nová štúdia EMN o štátnych príslušníkoch tretích krajín ako obetiach obchodovania s ľuďmi

Ako členské štáty EÚ, Nórsko a Gruzínsko riešia identifikáciu a pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi, ktorí pochádzajú z krajín mimo EÚ? Najnovšia štúdia Európskej migračnej siete mapuje opatrenia a skúsenosti na európskej a národnej úrovni pri zisťovaní, identifikácii a ochrane potenciálnych obetí.

06. máj 2022

AKO POMÁHA SLOVENSKO MIGRANTOM A UTEČENCOM? POZRITE SI NAŠU DISKUSIU

◾ Ako pomáha Slovensko migrantom a utečencom v iných krajinách? A ako na svojom území? ◾ Aké sú migračné politiky Slovenska? ◾ Čo robia medzinárodné organizácie v oblasti migrácie?

VYPOČUJTE SI PODCASTY Z NÁŠHO POSLEDNÉHO VZDELÁVACIEHO SEMINÁRA

Prednášky popredných medzinárodných odborníkov na migráciu v našom novom kanáli EMN Slovakia Podcasts alebo vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii.

EMN SLOVENSKO V ČÍSLACH
0
rokov expertízy vo výskume o migrácii
0
štúdií a výročných správ o migrácii
0
odpovedí na ad hoc otázky krajín EÚ
0
a viac účastníkov našich podujatí

AKÉ ŠTÚDIE PRE VÁS PRIPRAVUJEME TENTO ROK?

Presné, včasné a interoperabilné? Riadenie údajov v konaní o azyle

Opatrenia pre neregulárnych migrantov dlhodobo zotrvávajúcich v krajine

Zaistenie a alternatívy k zaisteniu

Výročná správa o migrácii a azyle za rok 2020

Zaregistrujte sa na odber noviniek EMN
zo Slovenska a Európskej únie:

ČINNOSŤ SIETE V EÚ

Európska migračná sieť (EMN) poskytuje aktuálne, objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie o migrácii a medzinárodnej ochrane Európskej únii (EÚ) a jej členským štátom na podporu tvorby politík. Jej aktivity sa sústredia na témy migrácie štátnych príslušníkov tretích krajín.

EMN tvoria národné kontaktné body vo všetkých členských štátoch EÚ, pozorovatelia a Európska komisia, ktorá sieť koordinuje na európskej úrovni.

EMN NA SLOVENSKU

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) pôsobí ako koordinátor Národného kontaktného bodu EMN v SR od decembra 2008. Ďalšími členmi sú Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Štatistický úrad SR.

Aktivity EMN na Slovensku financuje Európska únia z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) a spolufinancuje Ministerstvo vnútra SR. 

Image
Image
Image
Image

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN