Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Tematické stretnutie EMN so zástupcami Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru a oddelení cudzineckej polície z regiónov Slovenska, Piešťany 1. - 2. júna 2016

11. august 2016

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor Národného kontaktného bodu (NKB) EMN v SR zorganizovala spoločne s Úradom hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru (ÚHCP P PZ) 1. - 2. júna 2016 tematické stretnutie pre zástupcov vybraných subjektov pôsobiacich v oblasti tvorby a aplikácie legislatívy týkajúcej sa legálnej a neregulárnej migrácie štátnych príslušníkov tretích krajín do SR.

Cieľom tohto pracovného stretnutia bola nadviazať na predchádzajúce stretnutia a diskutovať o aktuálnych otázkach z aplikačnej praxe pri implementovaní legislatívy súvisiacej s pobytovou agendou, vízovým režimom, pracovnou migráciou, legalizáciou dokumentov a pod. Zároveň boli na stretnutí prezentované najnovšie a pripravované výstupy EMN, ktoré im boli v tlačenej forme distribuované. Účastníkmi stretnutia boli zástupcovia ÚHCP P PZ, riaditeľstiev cudzineckej polície z regiónov Slovenska, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, a IOM.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN