Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Publikácie EMN

V tejto časti nájdete výstupy EMN, ktoré boli publikované na Slovensku, v iných členských štátoch EÚ, v Nórsku a Európskou komisiou. Sú to najmä: štúdie (vo forme dotazníka alebo publikácie), výročné správy, bulletiny, informy alebo newslettre, ktoré poskytujú informácie a štatistiky z rôznych oblastí migrácie a azylu.

Image
 • skúmajú vybrané témy z oblasti migrácie v SR a EÚ
 • za SR dostupné vo forme dotazníka alebo publikácie
 • spracované priemerne 4 témy ročne
 • zostavené na základe spoločného zadania pre všetky členské štáty EÚ
Image
 • sumarizujú vývoj migračných politík, legislatívy a aktivít za daný rok v SR a EÚ
 • pokrývajú všetky oblasti migrácie 
 • dostupné ako publikácia spolu so štatistikami
 • zostavené na základe spoločného zadania pre všetky členské štáty EÚ
Image
 • krátke informačné listy o špecifických migračných témach
 • prezentujú hlavné zistenia a štatistiky
 • vypracovaných v priemere 10 ročne
 • zostavené na základe štúdií, správ alebo ad hoc otázok EMN
Image
 • informuje o aktuálnom dianí, výstupoch a štatistikách z rôznych oblastí migrácie v EÚ, jej členských štátoch
 • vydávaný štvrťročne Európskou komisiou
 • prispievajú doň členské štáty EÚ a Európska komisia
 • možnosť dostávať ho priamo na e-mail

Zaregistrujte sa na odber noviniek EMN
zo Slovenska a Európskej únie:

 • aktuálne informácie o aktivitách EMN
 • prehľad aj o iných projektoch, či publikáciách o migrácii vo svete, v Európe a na Slovensku
 • vydávaný 6-krát ročne
 • možnosť dostávať novinky e-mailom

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN