Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Informy EMN

Krátke informačné listy (Informy) sú zamerané na špecifickú problematiku z oblasti migrácie alebo azylu a v stručnej podobe prezentujú hlavné zistenia a štatistické údaje danej témy. Zostavuje ich Európska komisia na základe štúdií, správ alebo ad hoc otázok EMN. Informy nájdete nielen v tejto kategórii, ale aj pri výročných správach a štúdiách, na ktoré sa vzťahujú.

Osoby bez štátnej príslušnosti v Európskej únii, Nórsku a Gruzínsku

Aktualizovaný EMN inform o osobách bez štátnej príslušnosti skúma, ako krajiny EÚ, Nórsko a Gruzínsko určujú postavenie osoby bez štátnej príslušnosti, a  vzťah k vydávaniu povolení na pobyt, ako aj dopady na konkrétne skupiny, ako sú maloletí (bez sprievodu).

Stiahnuť: inform (EN)

Programy presídlenia, humanitárneho prijatia a sponzorstva

Inform poskytuje tvorcom politík najnovšie porovnateľné informácie o programoch presídlenia, humanitárneho prijatia a sponzorstva. Zahŕňa prehľad vývoja v členských štátoch EMN v rokoch 2016 až 2022. Tým krajinám, ktoré zavádzajú nové programy ponúka príležitosť pozrieť sa na etablované programy iných krajín.

Stiahnuť: inform (EN)

Vysídlenie a migrácia v súvislosti s prírodnými katastrofami, klimatickou zmenou a environmentálnou degradáciou

Inform EMN mapuje súčasný právny, politický a organizačný rámec, ako aj prax v členských krajinách EMN a v ďalších štátoch OECD mimo EÚ, ktorý pokrýva oblasť migrácie a vysídlenia v súvislosti s klímou. Obsahuje aj informácie o relevantných projektoch a snahách v oblasti medzinárodnej spolupráce, ako aj prehľad hlavných iniciatív implementovaných na národnej úrovni.

Stiahnuť: inform (EN)

Právo detí so sprievodom byť vypočuté v konaní o medzinárodnej ochrane (2022)

Inform poskytuje prehľad o implementácii práva detí so sprievodom byť vypočuté v konaní o medzinárodnej ochrane v členských štátoch EMN a Nórsku. Prezentuje ich výzvy, dobrú prax a skúsenosti v zabezpečení tohto práva.

Stiahnuť: inform (EN)

Vyhliadky pre vysídlené osoby v krajinách prvého prijatia a tranzitných krajinách mimo EÚ (2022)

Inform poskytuje prehľad stratégií a iniciatív, ktoré zaviedli členské štáty EMN s cieľom zlepšiť vyhliadky vysídlených ľudí v krajinách prvého prijatia a tranzitných krajinách mimo EÚ. Taktiež identifikuje dobrú prax, ktorá by mohla byť podnetom na prijatie alebo zlepšenie podporných iniciatív.

Stiahnuť: inform (EN)

Organizácia flexibilného ubytovania v kontexte medzinárodnej ochrany (2022)

Inform poskytuje informácie o tom, ako členské a pozorovateľské krajiny EMN organizujú svoje ubytovacie kapacity v prijímacích centrách. Zameriava sa tiež na výzvy, s ktorými sa stretávajú a dobrú prax v súvislosti s reakciou na situáciu na Ukrajine.

Stiahnuť: inform (EN)

Prechod maloletých bez sprievodu do dospelosti (2022)

Inform mapuje opatrenia, štruktúry a systémy zavedené v členských štátoch s cieľom poskytnúť prechodnú podporu maloletým bez sprievodu po tom, ako dosiahnu vek dospelosti. Zaoberá sa situáciou všetkých maloletých cudzincov bez sprievodu prechádzajúcich do dospelosti. Špeciálne sa zameriava na situáciu maloletých bez sprievodu, ktorí získali povolenie na pobyt, maloletých bez sprievodu, ktorým bolo udelené rozhodnutie o návrate a maloletým bez sprievodu, o ktorých statuse ešte nebolo rozhodnuté a prebieha u nich konanie pri dosiahnutí veku 18 rokov.

Stiahnuť: inform (EN)

Prístup k službám pre ľudí s udelenou dočasnou ochranou (2022)

Inform mapuje ako členské štáty EÚ zabezpečujú prístup k sociálnym benefitom, vzdelávaniu, zamestnaniu a zdravotnej starostlivosti pre ľudí, ktorí získali dočasnú ochranu v súvislosti s aktiváciou smernice o dočasnej ochrane (2001/55/ES) v odpovedi na ruskú inváziu na Ukrajine. Analýza je založená na informáciách, ktoré poskytlo 24 členských štátov k 1. septembru 2022.

Stiahnuť: inform (EN)
Strana 1 z 11

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN