Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Národná konferencia EMN Integrácia utečencov: 25 rokov skúseností Českej republiky, Praha, 1. decembra 2016

24. január 2017

1. decembra 2016 zorganizoval český národný kontaktný bod EMN konferenciu s názvom Integrácia utečencov: 25 rokov skúseností Českej republiky (ČR). Cieľom podujatia bolo zhodnotiť fungovanie nového Štátneho integračného programu ČR a porovnať skúsenosti a prax ostatných členských štátov EÚ.

V úvodnom paneli účastníkov privítali zástupcovia Ministerstva vnútra (MV) ČR, Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko v Prahe a vedúci regionálneho Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) pre strednú Európu. Nasledoval prvý panel, ktorý sa venoval integračnému procesu utečencov v ČR, konkrétnejšie hodnoteniu prvého roku fungovania Štátneho integračného programu. Program predstavil Pavel Dymeš z odboru azylovej a migračnej politiky MV ČR, ktorý zároveň poskytol prehľad o počtoch a pôvode žiadateľov o azyl v ČR. Štátny integračný program, ku ktorému majú prístup osoby s udeleným azylom aj poskytnutou doplnkovou ochranou vrátane presídlených a relokovaných osôb, začal fungovať od roku 2016 a jeho základné piliere tvoria jazykové vzdelávanie, prístup na pracovný trh, dostupné bývanie a vzdelávanie detí a dospelých. Program je čiastočne financovaný zo štátneho rozpočtu a čiastočne z fondu AMIF. Do programu je zapojené Ministerstvo vnútra ČR vo funkcii koordinátora, ale aj neziskové organizácie, cirkev, zamestnávatelia, Ministerstvo školstva a Ministerstvo práce a sociálnych vecí ČR. V období od januára do októbra 2016 požiadalo v ČR o azyl 1273 osôb, azyl bol udelený 146 osobám a 268 osobám bola poskytnutá doplnková ochrana. Petr Pondělíček zo Správy utečeneckých zariadení MV ČR opísal fungovanie prijímacích a ubytovacích zariadení a centier na podporu integrácie v ČR, ktoré poskytujú štátnym príslušníkom tretích krajín sociálne a právne poradenstvo, kurzy českého jazyka a kultúrnej orientácie. Poskytovanie integračných služieb prezentovala Pavla Müllerová z Charity ČR, ktorá je generálnym poskytovateľom integračných služieb v ČR. V programe sa nachádza 428 osôb, pričom približne polovica je ubytovaná v Prahe. Najčastejšími krajinami pôvodu týchto osôb je Sýria, Ukrajina, Irak, Kuba, alebo sú to osoby bez štátnej príslušnosti. V integračnom procese Charita ČR spolupracuje s 21 sub-dodávateľmi služieb, ktorí vypracúvajú integračný plán priamo s klientom a po 6 mesiacoch sa vykonáva priebežné hodnotenie, po 12 mesiacoch záverečné hodnotenie projektu.

V druhom paneli prezentujúci porovnali skúsenosti s integráciou utečencov v členských štátoch EÚ. Veronika Vasileva z ICF International (poskytovateľa služieb EMN) prezentovala výsledky štúdie EMN Integrácia osôb s medzinárodnou/humanitárnou ochranou na trhu práce: legislatíva a prax. Hans Lemmens z holandského národného kontaktného bodu EMN a Petra Achbergerová z Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prezentovali o integrácii utečencov vo svojich členských štátoch. Holandská vláda podpísala dohodu s obcami týkajúcu sa ubytovania utečencov, ktoré v tejto súvislosti našli vhodné priestory na ubytovanie napr. ubytovanie pre osoby s udelenou medzinárodnou ochranou spolu so študentmi, alebo zrekonštruovaná škola, v ktorej boli osoby s udelenou medzinárodnou ochranou umiestnené. Rozdiely medzi jednotlivými obcami však predstavujú výzvu. Slovensko v súčasnosti pripravuje Štátny integračný program, ktorý bude realizovaný v roku 2017. Najväčšou výzvou, ktorá bráni osobám s udelenou medzinárodnou ochranou, aby si našli zamestnanie na Slovensku je jazyková bariéra. Hoci sú tieto osoby považované za znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, vzhľadom na nedostatočnú znalosť slovenského jazyka, nemajú prístup k pracovnému poradenstvu, pracovným ponukám a odborným tréningom.

Tento článok bol spracovaný na základe dostupných konferenčných materiálov a správ. Viac informácií o konferencii vrátane programu a prezentácií nájdete na webovej stránke NKB EMN v Českej republike.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN