Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

EMN Glossary

Slovník z oblasti migrácie a azylu

Slovník vysvetľuje význam a uvádza preklady pojmov z rôznych oblastí migrácie. V súčasnosti obsahuje viac ako 500 odborných hesiel preložených do väčšiny európskych jazykov vrátane slovenčiny. Je dostupný online, ako bezplatná mobilná aplikácia* či ako publikácia.

Slovník EMN z oblasti migrácie a azylu (EMN Asylum and Migration Glossary) je určený najmä pracovníkom štátnej a verejnej správy, tvorcom politík, zákonodarcom, výskumníkom, akademikom, tlmočníkom, prekladateľom, novinárom a iným odborníkom, ktorí sa zaoberajú témami medzinárodnej migrácie. Cieľom slovníka je zjednotiť používanie migračných pojmov a ich definícií v EÚ. Prípravu a aktualizáciu slovníka koordinuje Európska komisia v spolupráci s členskými štátmi EÚ a Nórskom.

Zdrojom hesiel je najmä legislatíva a politiky EÚ, ale čoraz viac aj externá dimenzia migrácie a publikácie EMN. Každé heslo obsahuje okrem prekladu samotného pojmu aj jeho definíciu, zdroj definície, synonymá či príbuzné, užšie a rozšírené heslá. Pridanou hodnotou slovníka sú tiež dodatočné poznámky, ktoré podrobne vysvetľujú európsky alebo národný kontext. Preklady hesiel v európskych jazykoch sú postupne včleňované do databázy IATE. Viac o zameraní a metodológii slovníka sa dočítate tu.

*Na mobilnej aplikácii momentálne prebiehajú práce, z tohto dôvodu je dočasne nedostupná.

Webová aplikácia

Najaktuálnejšiu siedmu verzia slovníka nájdete na webe Európskej komisie. Heslá sú priebežne dopĺňané a aktualizované. V roku 2020 bol slovník rozšírený o 28 nových hesiel.

Bezplatná mobilná aplikácia

V poradí šieste vydanie slovníka z mája 2018 si môžete stiahnuť aj ako bezplatnú mobilnú aplikáciu pre Android a iOS. Okrem angličtiny sa dá aplikácia prepnúť do nemčiny, taliančiny, fínčiny a lotyštiny.

Publikácia

Posledné šieste vydanie slovníka z mája 2018 sa dá stiahnuť aj ako publikácia, ktorá obsahuje vlastný tezaurus.

Viete, ...

čo je migrácia?

MIGRÁCIA

Pohyb osoby cez medzinárodnú hranicu (medzinárodná migrácia), alebo v rámci štátu (vnútorná migrácia) na dlhšie ako rok bez ohľadu na príčiny a spôsob. Univerzálne platná definícia neexistuje.

Slovenská legislatíva pojmy migrácia a migrant nedefinuje.

kto je v EÚ a na Slovensku cudzinec?

CUDZINEC

Každý, kto nie je občanom SR (t.j. občania EÚ a občania mimo EÚ).

Podľa práva EÚ je cudzinec synonymom pre štátneho príslušníka tretej krajiny (osoby, ktorá nie je občanom žiadneho členského štátu EÚ).

čo je integrácia?

INTEGRÁCIA

Dynamický, obojsmerný proces vzájomného prispôsobovania sa prisťahovalcov a obyvateľov členských štátov EÚ.

Slovenská legislatíva pojem integrácia nedefinuje.

kto je azylant?

AZYLANT

Osoba, ktorej Slovenská republika udelila azyl ako jednu z foriem medzinárodnej ochrany pred prenasledovaním.

Slovenská legislatíva pojem utečenec nedefinuje.

ktorá agentúra zodpovedá za kontrolu hraníc EÚ?

FRONTEX

Za kontrolu a riadenie vonkajších hraníc EÚ (tzv. schengenských hraníc) je spolu s členskými štátmi zodpovedná Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex).

Úsek štátnej hranice SR s Ukrajinou sa stal vonkajšou hranicou Schengenského priestoru v decembri 2007.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN