Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Tematické stretnutia EMN zástupcov vybraných subjektov pôsobiacich v oblasti tvorby a aplikácie legislatívy týkajúcej sa legálnej a neregulárnej migrácie, Malatíny, október a november 2016

05. december 2016

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor Národného kontaktného bodu (NKB) EMN v SR zorganizovala v októbri a novembri 2016 v Malatínach spoločne s Úradom hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru (ÚHCP P PZ) dve tematické stretnutia pre zástupcov vybraných subjektov pôsobiacich v oblasti tvorby a aplikácie legislatívy týkajúcej sa legálnej a neregulárnej migrácie štátnych príslušníkov tretích krajín do SR.

Cieľom týchto pracovných stretnutí bola výmena informácií a diskusia o aktuálnych otázkach z aplikačnej praxe pri implementovaní legislatívy súvisiacej s pobytovou agendou, vízovým režimom, spolupráce s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na úseku pracovnej agendy zastupiteľských úradov SR, pričom sa spoločne hľadali riešenia v problematických oblastiach. Zároveň boli účastníkom distribuované výstupy EMN a prezentované výstupy z konferencie EMN spolu s informáciami o pripravovaných štúdiách EMN týkajúcich sa zlúčenia rodiny a nelegálneho zamestnávania. Účastníkmi stretnutí boli zástupcovia ÚHCP P PZ, riaditeľstiev cudzineckej polície z regiónov Slovenska, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a IOM.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN