Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Národná konferencia EMN Návraty neregulárnych a zraniteľných migrantov: skúmanie príležitostí a výziev, Brusel, 4. decembra 2015

15. apríl 2016

Národný kontaktný bod EMN v Belgicku zorganizoval 4. decembra 2015 národnú konferenciu EMN s názvom Návraty neregulárnych a zraniteľných migrantov: skúmanie príležitostí a výziev. V kontexte súčasnej situácie v oblasti migrácie bola konferencia platformou pre expertov, ktorí prediskutovali osvedčenú prax a výzvy spojené s návratmi s konkrétnym zameraním na zraniteľnosť migrantov.

Úvodné prednášky poskytli informácie o najnovšom vývoji v oblasti európskej a belgickej návratovej politiky. Zástupca Európskej komisie (EK) predstavil kľúčové inštrumenty návratovej politiky EÚ – návratovú smernicu, Európsky fond pre návrat a readmisné dohody EÚ. V roku 2014 bolo na základe rozhodnutia o návrate vrátených iba 40% neregulárnych migrantov. Medzi hlavné prekážky efektívneho návratu patria praktické problémy spojené s identifikáciou a získaním cestovného dokladu z krajín mimo EÚ. S cieľom zvýšiť pomer efektívnych návratov, zverejnila EK Akčný plán EÚ v oblasti návratov, ako aj Príručku pre návraty (Return Handbook). Príručka pre návraty obsahuje viaceré odkazy na konkrétne pravidlá, ktoré sa vzťahujú na zraniteľné osoby.

V prvom paneli sa diskutovalo o hlavných výstupoch štúdie EMN Šírenie informácií o dobrovoľných návratoch: ako osloviť neregulárnych migrantov – výzvy a príležitosti spolu s práve prebiehajúcim výskumným projektom Katolíckej univerzity v Lovani Šírenie informácií a obraz dobrovoľných návratov neregulárnych migrantov v Belgicku a ich formálni a neformálni zástupcovia.

Posledné dva paneli sa zaoberali zraniteľnosťou pri návratoch. Predstavené boli tri prípady zraniteľných navrátilcov a následne sa predstavitelia rôznych organizácií podelili o svoje názory čo sa týka definície zraniteľnosti, akým spôsobom zabezpečiť dôstojný a udržateľný návrat zraniteľných migrantov, osvedčenej prax v oblasti reintegrácie e monitorovania, ako aj témy nútených návratov a zraniteľnosti. Nakoľko neexistuje jednotná definícia zraniteľnosti, je potrebný širší prístup k tejto téme. Z tohto dôvodu sú veľmi dôležité „na mieru šité“ návratové asistencie, ktoré  zohľadňujú rôzne potreby migrantov. Migrantom by malo byť umožnené rozhodovať sa o návrate nezávisle a informovane, preto má kľúčovú úlohu pred-návratové poradenstvo. Vzhľadom na to, že reintegračné balíky sú časovo a rozsahovo obmedzené, v praxi sa preto osvedčilo spájať reintegráciu s miestnymi rozvojovými iniciatívami, ktoré posilnia jej efektívnosť a pomôžu vyhnúť sa duplicite aktivít.

Tento článok bol pripravený na základe správy z konferencie, ktorú pripravil belgický národný kontaktný bod EMN.

Viac informácií o konferencii, ako aj prezentácie sú dostupné na webovej stránke belgického národného kontaktného bodu EMN.

 

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN