Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Pracovné raňajky EMN o migračných pojmoch a aktéroch v oblasti migrácie a medzinárodnej ochrany na Slovensku, Bratislava, 1. marca 2016

23. marec 2016

EMN zorganizovala dňa 1. marca 2016 v Bratislave pracovné raňajky o migračných pojmoch a aktéroch v oblasti migrácie a medzinárodnej ochrany na Slovensku, ktoré boli určené pre zástupcov tlačových a komunikačných odborov verejnej správy a iných subjektov. Stretnutia sa zúčastnili zástupkyne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR), Prezídia Policajného zboru (P PZ), Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR SR), Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ SR) a Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Cieľom stretnutia bolo sprehľadniť základné pojmy z oblasti migrácie a medzinárodnej ochrany, predstaviť agendu a aktivity ministerstiev a ďalších aktérov v oblasti migrácie a medzinárodnej ochrany na Slovensku, prezentovať výstupy EMN, ktoré sumarizujú organizáciu migračných a azylových politík na Slovensku a v Európe a diskutovať o potrebách a prekážkach pri komunikácii tém, ktoré sú spojené s migráciou a medzinárodnou ochranou.

Na úvod boli predstavené aktivity a najdôležitejšie výstupy Európskej migračnej siete. Zástupkyne viacerých ministerstiev a úradov, ktoré pôsobia v oblasti migrácie a medzinárodnej ochrany, následne prezentovali, akej agende sa v rámci tejto témy venujú. MV SR formuluje, rozvíja a implementuje politiku imigrácie a medzinárodnej ochrany predovšetkým prostredníctvom Úradu hraničnej a cudzineckej polície (ÚHCP) P PZ a Migračného úradu (MÚ) MV SR. Okrem toho vystupuje ako zodpovedný a certifikačný orgán pre fondy EÚ. MÚ MV SR zodpovedá za oblasť medzinárodnej ochrany vrátane legislatívy a rozhodovania o medzinárodnej ochrane a spolupracuje s MPSVR SR pri integrácii osôb s udelenou medzinárodnou ochranou. Okrem toho má na starosti tvorbu migračnej politiky a koordinuje jej realizáciu. MPSVR SR je gestorom integračnej politiky, koordinuje legálnu pracovnú migráciu a poskytovanie sociálnych služieb a zároveň je zodpovedné za starostlivosť o maloletých bez sprievodu. ÚHCP P PZ  pôsobí v oblasti kontroly a riadenia hraníc, udeľovania a kontroly povolení na pobyt, boja proti neregulárnej migrácii, zberu štatistických údajov o legálnej a neregulárnej migrácii, návratov a readmisií neregulárnych migrantov, implementácie dublinského nariadenia a čiastočne udeľovania a kontroly víz. V rámci konzulárnej agendy zodpovedá za vydávanie víz a udeľovanie povolení na pobyt aj MZVaEZ SR. Zároveň MZVaEZ plánuje a koordinuje rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc SR, v rámci ktorej poskytuje príspevky medzinárodným a mimovládnym organizáciám aj v oblasti migrácie a tiež príspevky na riešenie súčasnej migračnej situácie napr. do fondu Madad. MZVaEZ koordinuje prípravu a priebeh aktivít spojených s predsedníctvom SR v Rade EÚ. Spolu s ďalšími ministerstvami sa podieľa na aktivitách, ktorými ho poverila vláda SR v súvislosti s iniciatívou Výzva k ľudskosti. Čiastočne sa témou migrácie zaoberá aj Štatistický úrad SR, ktorý zbiera a spracúva údaje o zahraničnej migrácii a demografii obyvateľstva.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN