Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

×

Varovanie

JUser: :_load: Nemôžem načítať používateľa s ID: 148

Informy EMN

Krátke informačné listy (Informy) sú zamerané na špecifickú problematiku z oblasti migrácie alebo azylu a v stručnej podobe prezentujú hlavné zistenia a štatistické údaje danej témy. Zostavuje ich Európska komisia na základe štúdií, správ alebo ad hoc otázok EMN. Informy nájdete nielen v tejto kategórii, ale aj pri výročných správach a štúdiách, na ktoré sa vzťahujú.

Prehľad: Stimuly pre návrat do tretej krajiny a reintegračná podpora pre migrantov (2014)

Tento inform EMN poskytuje prehľad o 96 programoch, ktoré implementovali členské štáty EÚ a Nórsko na podporu dobrovoľných návratov a reintegrácií. Inform zahŕňa popis sponzorov, aktérov implementujúcich programy a príjemcov stimulov, charakteristiku rôznych foriem pomoci a stručné zhrnutie výziev, ktorým členské štáty čelia počas implementácie programov. Informácie v informe boli zozbierané Expertnou skupinou EMN pre návraty (REG). 

Výzvy a osvedčená prax pri návratoch a reintegráciách nelegálnych migrantov do západnej Afriky (2014)

Tento inform EMN založený na informáciách, ktoré zozbierala Expertná skupina EMN pre návraty (REG), stručne sumarizuje vplyv programov asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií migrantov do západnej Afriky. Inform charakterizuje hlavné trendy v oblasti návratov a programy členských štátov EÚ a Nórska na podporu návratov do západnej Afriky a identifikuje výzvy a osvedčenú prax vrátane posledných dostupných štatistík.

Praktické prístupy a osvedčená prax pri návratoch a reintegráciách do Afganistanu a Pakistanu (2014)

Tento inform EMN založený na informáciách, ktoré zozbierala Expertná skupina EMN pre návraty (REG), sumarizuje vplyv programov asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií nelegálnych migrantov do Afganistanu a Pakistanu. Inform taktiež identifikuje osvedčenú prax a rozsah ďalšej spolupráce medzi členskými štátmi EÚ a Nórskom a poskytuje posledné dostupné štatistiky.

Opatrenia na predchádzanie nelegálnej migrácie po mori zo severnej Afriky (2014)

Tento inform EMN obsahuje informácie o nelegálnej migrácii a prevádzačstve po mori zo severnej Afriky. Sumarizuje aj opatrenia, ktoré členské štáty EÚ prijali na boj proti takémuto prevádzačstvu.

Precedentné právo Súdneho dvora Európskej únie súvisiace s legálnou migráciou a vnútroštátnym vývojom (2014)

Tento inform EMN poskytuje informácie o precedentnom práve na úrovni členských štátov a EÚ, ktoré sa týka interpretácie a aplikácie právnych nástrojov v oblasti legálnej migrácie práva EÚ (najmä v súvislosti s dlhodobým pobytom, zlúčením rodiny a voľným pohybom osôb v EÚ).

Poplatky za vydanie povolenia na pobyt štátnym príslušníkom tretích krajín (2014)

Tento inform EMN poskytuje prehľad o existujúcich poplatkoch povolenia na pobyt štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorých právny rámec upravuje viacero smerníc EÚ. Údaje v informe sú platné k septembru 2014.

Osvedčená prax pri návratoch a reintegrácii nelegálnych migrantov: zákazy vstupu a využívanie readmisných dohôd členskými štátmi voči tretím krajinám (2014)

Tento inform EMN obsahuje hlavné zistenia zo súhrnnej správy EMN o právnom rámci a praktickej aplikácii zákazov vstupu a readmisných dohôd členskými štátmi EÚ a Nórskom.

Zaistenie a alternatívy k zaisteniu v kontexte migračných politík (2014)

Tento inform EMN obsahuje hlavné zistenia zo súhrnnej správy EMN o právnej úprave a osvedčenej praxi pri zaistení a alternatívach k zaisteniu štátnych príslušníkov tretích krajín v členských štátoch EÚ a Nórsku.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN