Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Nová Výročná správa o migrácii a azyle v Slovenskej republike za rok 2019

17. júl 2020

Správa informuje o najdôležitejších zmenách, vývoji a aktivitách v oblasti migrácie a medzinárodnej ochrany na Slovensku v roku 2019. V Slovenskej republike ide o jedinú publikáciu tohto druhu, v ktorej sa každoročne mapujú všetky oblasti migrácie štátnych príslušníkov tretích krajín, a to aj v kontexte politík a právnych predpisov EÚ.

Konkrétne sa v nej opisuje vývoj politík v oblasti legálnej migrácie, medzinárodnej ochrany vrátane azylu, maloletých bez sprievodu a iných zraniteľných skupín, integrácie, občianstva a situácie osôb bez štátneho občianstva, riadenia a kontroly hraníc, vízovej praxe, neregulárnej migrácie vrátane prevádzačstva, boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ako aj návratov a readmisií. V prílohe sa uvádzajú aj vybrané migračné štatistiky týkajúce sa štátnych príslušníkov tretích krajín v SR vrátane tých, ktoré sa nezbierajú na úrovni EÚ prostredníctvom Eurostatu alebo Frontexu. Na správu nadväzuje sumár najdôležitejších faktov.

Zmeny a vývoj na úrovni členských štátov a Nórska v roku 2019 mapuje Súhrnná výročná správa o migrácii a azyle v EÚ, prístupná v angličtine aj so štatistickou prílohou. K tejto celoeurópskej správe bol vydaný aj kratší Inform a Flash v anglickom jazyku. Všetky publikácie sú spolu zverejnené tu.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN