Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Inform EMN a OECD o pracovnej migrácii v časoch pandémie

29. október 2020

Opatrenia prijaté členskými štátmi EÚ a OECD s cieľom zastaviť šírenie pandémie COVID-19 mali dopady aj na zamestnávanie cudzincov. Pokles ekonomickej aktivity znížil dopyt po práci v sektoroch, v ktorých pracujú migranti, ako napríklad turizmus alebo hotelierstvo. Na druhej strane v dôsledku cestovných obmedzení zažili niektoré krajiny nedostatok pracovnej sily, a to najmä v oblasti sezónnej práce v poľnohospodárstve. Spoločný Inform EMN a OECD mapuje situáciu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí plánovali prísť do EÚ a migrantov prichádzajúcich do mimoeurópskych krajín OECD s cieľom zamestnať sa v tzv. kľúčových odvetviach (zdravotníctvo a starostlivosť, poľnohospodárstvo a pod.), ako aj tých, ktorí už majú pobyt v EÚ alebo v inej krajine OECD.

Inform EÚ a OECD skúma, či zahraniční pracovníci zamestnaní v určitých odvetviach boli vyňatí z obmedzení prijatých na vonkajšej a vnútorných hraniciach EÚ a štátov OECD. Zaoberá sa tiež opatreniami, ktoré boli implementované v súvislosti s koronakrízou na národnej úrovni s cieľom uľahčiť vstup cudzích štátnych príslušníkov na územie členského štátu a ich prístup na trh práce. Inform sa tiež venuje dopadom pandémie na tých štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa už nachádzali na území členských štátov EÚ a OECD a tiež prípadom migrantov v EÚ bez platných dokladov, ktorým bolo umožnené zregularizovať svoj zamestnanecký status. V závere sa vzhľadom na dôležitosť poľnohospodárstva Inform zameriava na opatrenia prijaté pre sezónnych pracovníkov v tomto odvetví. 
 
K hlavným zisteniam Informu patrí to, že väčšina členských štátov identifikovala určité sektory ekonomiky ako dôležité alebo kľúčové pre zamestnávanie, čo umožnilo pokračovať v prijímaní cudzincov počas pandémie COVID-19. Väčšina štátov zaviedla výnimky zo zdravotných opatrení pre migrantov zamestnaných v identifikovaných odvetviach s cieľom uľahčiť im vstup do krajiny a urýchliť prístup na trh práce. K takýmto výnimkám patrí napríklad kratšia alebo žiadna karanténa, či rôzne alternatívy ku karanténe. Niektoré štáty prijali opatrenia, aby uľahčili prístup na trh práce tým cudzincom, ktorí už majú pobyt na ich území a saturovali tak nedostatok pracovnej sily, a to najmä v poľnohospodárstve a zdravotníctve. Jedným zo zistení bolo i to, že pracovníci s nízkou kvalifikáciou z krajín mimo EÚ majú významné zastúpenie v povolaniach, ktoré sú dôležité v boji s pandémiou COVID-19 v EÚ.
 
Tento Inform je súčasťou série Informov pripravených EMN a OECD v súvislosti s dopadmi pandémie COVID-19 na oblasť migrácie. Pokrýva vývoj v členských štátoch EÚ, Nórsku a Spojenom kráľovstve v období medzi marcom a júlom 2020 a počas augusta 2020 v štátoch OECD (mimo EÚ).

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN