Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Novinky

V tejto časti nájdete informácie o aktivitách EMN a pozvánky na rôzne podujatia.

Inform: Uplatňovanie smernice o dočasnej ochrane pre vysídlené osoby

Podľa UNHCR k začiatku júla 2022 opustilo Ukrajinu viac ako 5,4 milióna Ukrajincov v snahe nájsť bezpečie v susedných krajinách EÚ ako i v tretích krajinách, vrátane Moldavska. Európska migračná sieť zmapovala, ako členské štáty EÚ v praxi uplatňujú smernicu o dočasnej ochrane *, ktorá bola po prvýkrát aktivovaná Radou EÚ 4. marca 2022 s cieľom efektívne pomôcť ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine.

21. júl 2022

Výročná správa EMN približuje trendy z oblasti migrácie a azylu v roku 2021

Európska migračná sieť vydala Výročnú správu o migrácii a azyle, ktorá poskytuje prehľad o vývoji v tejto oblasti v členských štátoch EÚ, Nórsku a Gruzínsku v roku 2021. K výzvam v súvislosti s pandémiou COVID-19 sa pridali ďalšie v dôsledku politických nepokojov, ktoré vyvolali tlak na azylové systémy v členských štátoch. V dôsledku nových, ako aj pretrvávajúcich výziev bolo potrebné aktualizovať systémy riadenia migrácie a zabezpečenia ochrany utečencov.

24. jún 2022

EMN Slovensko odprezentovalo novú vzdelávaciu aktivitu Cieľ Európa

Návštevníci osláv Dňa Európy v Starej tržnici v Bratislave mali možnosť spoznať novú vzdelávaciu aktivitu EMN Cieľ Európa, po prvýkrát v slovenskom preklade. Žiaci, študenti, ich učitelia ako i širšia verejnosť si otestovali svoje vedomosti o migrácii na Slovensku a vo svete, pozreli si prezentačné video o tejto aktivite a zároveň sa zoznámili s jej tlačenou verziou.

14. jún 2022

Štúdia EMN o zaistení a alternatívach k zaisteniu

Aké postupy využívajú členské štáty pri umiestnení osôb do zaistenia alebo pri poskytnutí alternatív k zaisteniu? Najnovšia štúdia Európskej migračnej siete poskytuje prehľad o podobnostiach, rozdieloch, výzvach a dobrej praxi vo využívaní zaistenia a alternatív k zaisteniu v rámci medzinárodnej ochrany a návratových konaní.

02. jún 2022

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN