Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Novinky

V tejto časti nájdete informácie o aktivitách EMN a pozvánky na rôzne podujatia.

Gruzínsko a Moldavsko sa pripájajú k Európskej migračnej sieti

V marci 2021 získalo Gruzínsko a Moldavsko status pozorovateľa v rámci Európskej migračnej siete. Ide o dôležitý krok pre posilnenie spolupráce s týmito krajinami v oblasti migrácie a azylu. Prvýkrát ide o krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

15. marec 2021

Nové vydanie Bulletinu EMN

Európska komisia vydala 33. číslo Bulletinu EMN, ktorý informuje o aktuálnom dianí, výstupoch a štatistikách z rôznych oblastí migrácie, integrácie a medzinárodnej ochrany na úrovni Európskej únie a jej členských štátov za obdobie od októbra do decembra 2020. Výber kľúčových udalostí nájdete v skrátenej verzii bulletinu tu.

15. február 2021

Inform EMN a OECD o dopade pandémie COVID-19 na návraty

Opatrenia prijaté v súvislosti s pandémiou COVID-19 ovplyvnili aj konanie a realizáciu návratov migrantov. Zdravotné a bezpečnostné podmienky v zaistení museli byť upravené a migranti sa mohli vrátiť do krajín pôvodu iba v prípade, ak bolo možné vycestovať a boli dostupné letecké spojenia. Nový inform EMN a OECD skúma dopad pandémie COVID-19 na realizáciu dobrovoľných a nútených návratov. 

27. január 2021

Štúdia o sezónnych pracovníkoch z krajín mimo EÚ

Sezónni pracovníci z krajín mimo EÚ zohrávajú na pracovnom trhu členských krajín dôležitú rolu. Krátkodobé formy migrácie sezónneho charakteru totiž predstavujú jednu z možností ako nahradiť nedostatok pracovnej sily. Od prijatia smernice o sezónnych pracovníkoch v roku 2016 sú v EÚ harmonizované podmienky ich vstupu na pracovný trh ako aj ich práva. Súhrnná správa „Získavanie a ochrana sezónnych pracovníkov v EÚ a v Spojenom kráľovstve“ sa zaoberá aktuálnou situáciou a vývojom v oblasti legislatívy a politík, ktoré boli prijaté členskými krajinami najmä v roku 2019, resp. kde je to relevantné pokrývajú obdobie ostatných piatich rokov, vrátane štatistík.

11. december 2020

Nové číslo Bulletinu EMN

Európska komisia vydala 32. číslo Bulletinu EMN. Informuje o aktuálnom dianí, výstupoch a štatistikách z rôznych oblastí migrácie, integrácie a medzinárodnej ochrany na úrovni Európskej únie a jej členských štátov za obdobie od júla do septembra 2020. Jeho súčasťou sú aj opatrenia zavedené členskými štátmi v súvislosti s pandémiu COVID-19. Bulletin si môžete stiahnuť tu.

16. november 2020

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN