Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Novinky

V tejto časti nájdete informácie o aktivitách EMN a pozvánky na rôzne podujatia.

Inform EMN: Druhotný pohyb osôb s udelenou medzinárodnou ochranou

Ako členské štáty EÚ regulujú mobilitu a pobyt osôb, ktorým už bola udelená medzinárodná ochrana v inom členskom štáte? Aké pravidlá platia pri presune zodpovednosti za osobu s medzinárodnou ochranou? Aj na tieto otázky odpovedá nový inform Európskej migračnej siete, ktorý sa venuje tzv. druhotnému pohybu osôb s udelenou medzinárodnou ochranou.

16. september 2022

Štúdia EMN o integrácii migrantiek

Do akej miery berú členské štáty pri tvorbe integračných politík do úvahy rozličnú situáciu migrantiek? Európska migračná sieť vydala novú štúdiu o integrácii migrantiek z krajín mimo EÚ v jej členských štátoch. Štúdia sa zameriava na oblasti pokryté v Akčnom pláne o integrácii a inklúzii na roky 2021 – 2027, ktoré podporujú integráciu migrantiek napríklad v oblasti vzdelávania, zamestnania, zdravia a bývania.

12. september 2022

Nové vydanie Štvrťročníka EMN

Európska komisia vydala 39. číslo Štvrťročníka EMN, ktorý informuje o aktuálnom dianí, publikáciách, podujatiach a štatistikách z rôznych oblastí migrácie, integrácie a medzinárodnej ochrany na úrovni Európskej únie a jej členských štátov za obdobie od apríla do júna 2022.

15. august 2022

Inform EMN analyzuje motiváciu ľudí k dobrovoľnému návratu

Aké stimuly vplývajú na rozhodnutie štátnych príslušníkov tretích krajín dobrovoľne sa vrátiť do svojej krajiny? Nový inform EMN sa zaoberá otázkou dobrovoľných návratov z členských štátov EÚ a Nórska po vydaní rozhodnutia o návrate alebo očakávajúc toto rozhodnutie.

28. júl 2022

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN