Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Novinky

V tejto časti nájdete informácie o aktivitách EMN a pozvánky na rôzne podujatia.

Výročná konferencia EMN 30 rokov Schengenskej dohody – budúcnosť Schengenu: výzvy a príležitosti, Luxemburg, 7. október 2015

Pri príležitosti 30. výročia podpísania Schengenskej dohody a luxemburského predsedníctva v Rade EÚ zorganizoval Národný kontaktný bod EMN pre Luxembursko Výročnú konferenciu EMN s názvom 30 rokov Schengenskej dohody – budúcnosť Schengenu: výzvy a príležitosti (30 years of Schengen Agreement – The Future of Schengen: Challenges and Opportunities). Cieľom konferencie bolo prediskutovať dianie a perspektívy Schengenu v oblasti  riadenia hraníc a neregulárnej migrácie a odovzdať návrhy pre budúce politické diskusie na medzinárodnej a národnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ. Na konferencii vystúpili zástupcovia ministerstiev krajín EÚ, Európskej komisie, FRONTEX-u, Európskeho parlamentu, európskych univerzít a medzinárodných organizácií.  Podujatia sa zúčastnilo 180 účastníkov pôsobiacich v rôznych oblastiach.

06. január 2016

Národná konferencia EMN Integračné programy pre osoby s medzinárodnou ochranou a Expertný okrúhly stôl EMN, Bratislava, 1. - 2. decembra 2015

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor EMN na Slovensku v spolupráci s Migračným úradom Ministerstva vnútra (MV) SR zorganizovala v Bratislave 1. decembra 2015 národnú konferenciu EMN na tému Integračné programy pre osoby s medzinárodnou ochranou a následne Expertný okrúhly stôl. Cieľom podujatia bolo prispieť k príprave štátneho Integračného programu SR pre osoby s udelenou medzinárodnou ochranou, ktorú koordinuje Migračný úrad MV SR. Na konferencii vystúpili zástupcovia Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Európskej rady pre utečencov a exulantov (ECRE), štátnej správy krajín Vyšehradskej skupiny a Rakúska a domáci experti v tejto oblasti. Konferencie sa zúčastnilo 58 zástupcov verejnej správy, tretieho sektora, medzinárodných organizácií, akademickej obce a médií.

15. december 2015

Prednáška o migrácii so študentmi Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity, Bratislava, 26. októbra 2015

Zástupkyne EMN a Migračného informačného centra IOM pripravili pre študentov Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity (EUBA) úvodnú prezentáciu o migrácii, medzinárodnej ochrane a integrácii migrantov vo svete a na Slovensku. Venovali sa a diskutovali o základných pojmoch a definíciách, štatistikách, trendoch a mýtoch, ktoré sa s migráciou spájajú. Predstavili tiež aktivity IOM na Slovensku a výstupy EMN, ktoré by študenti mohli využiť pri ďalšom štúdiu a diskusiách.

04. december 2015

Národná konferencia EMN Externá dimenzia migrácie – spolupráca s krajinami pôvodu a tranzitnými krajinami, Budapešť, 24. septembra 2015

Národný kontaktný bod (NKB) EMN v Maďarsku zorganizoval 24. septembra 2015 konferenciu Externá dimenzia migrácie – spolupráca s krajinami pôvodu a tranzitnými krajinami (The External Dimension of Migration - Cooperation with Countries of Origin and Transit). Na konferencii vystúpili predstavitelia maďarského ministerstva vnútra vrátane policajného zboru, Medzinárodného centra pre rozvoj migračnej politiky (ICMPD), Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) Budapešť, Univerzity v Pécsi a Maastrichtskej univerzity (Maastricht Graduate School of Governance).

04. november 2015

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN