Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Novinky

V tejto časti nájdete informácie o aktivitách EMN a pozvánky na rôzne podujatia.

Tematické stretnutia EMN zástupcov vybraných subjektov pôsobiacich v oblasti tvorby a aplikácie legislatívy týkajúcej sa legálnej a neregulárnej migrácie, Malatíny, október a november 2016

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor Národného kontaktného bodu (NKB) EMN v SR zorganizovala v októbri a novembri 2016 v Malatínach spoločne s Úradom hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru (ÚHCP P PZ) dve tematické stretnutia pre zástupcov vybraných subjektov pôsobiacich v oblasti tvorby a aplikácie legislatívy týkajúcej sa legálnej a neregulárnej migrácie štátnych príslušníkov tretích krajín do SR.

05. december 2016

Skúsenosti EMN zo Slovenska zaujali na národnom workshope v Chorvátsku, Záhreb, 28. októbra 2016

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor aktivít EMN na Slovensku prezentovala svoje skúsenosti z tvorby národnej siete a aktivít na workshope EMN v chorvátskom Záhrebe dňa 28. októbra 2016. Workshopu sa zúčastnilo viac ako 20 zástupcov štátneho a mimovládneho sektora, ktorí v Chorvátsku pôsobia v oblasti migrácie a medzinárodnej ochrany.

03. november 2016

Tematické stretnutie EMN so zástupcami Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru a oddelení cudzineckej polície z regiónov Slovenska, Piešťany 1. - 2. júna 2016

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor Národného kontaktného bodu (NKB) EMN v SR zorganizovala spoločne s Úradom hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru (ÚHCP P PZ) 1. - 2. júna 2016 tematické stretnutie pre zástupcov vybraných subjektov pôsobiacich v oblasti tvorby a aplikácie legislatívy týkajúcej sa legálnej a neregulárnej migrácie štátnych príslušníkov tretích krajín do SR.

11. august 2016

V Bratislave sa konala medzinárodná konferencia EMN o udržateľných návratoch a spolupráci s tretími krajinami

V rámci prvého predsedníctva SR v Rade EÚ zorganizovala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor EMN na Slovensku v Bratislave v dňoch 6. - 7. júla 2016 medzinárodnú konferenciu s názvom Rethinking Returns from the EU: Sustainable Returns and Cooperation with Countries of Origin. Cieľom konferencie bolo diskutovať o súčasnom stave, osvedčenej praxi a ponaučeniach v oblasti návratu a reintegrácie migrantov z krajín mimo EHS, ktoré môžu byť ďalej využité EÚ a členskými štátmi.

01. august 2016

Národná konferencia EMN zameraná na presídľovanie Sýrčanov s názvom Vytvorenie trvalo udržateľného programu presídľovania sýrskych utečencov na základe skúseností z minulosti, Londýn, 28. januára 2016

Národný kontaktný bod EMN pre Veľkú Britániu v spolupráci s Oddelením pre komunity a miestnu samosprávu a s Oddelením pre medzinárodný rozvoj britského ministerstva vnútra zorganizovali 28. januára 2016 národnú konferenciu s názvom Vytvorenie trvalo udržateľného programu presídľovania sýrskych utečencov na základe predchádzajúcich skúseností (Learning from the past to design a sustainable resettlement programme for Syrian refugees). Medzi prezentujúcimi tejto konferencie boli zástupcovia Programu na presídľovanie Sýrčanov vo Veľkej Británii britského ministerstva vnútra, Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Úradu Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) vo Veľkej Británii, Európske komisie, britskej organizácie Refugee Council, rôznych neziskových organizácií asistujúcich pri integrácii utečencov vo Veľkej Británii a tiež zamestnávatelia zo súkromného sektora.

02. jún 2016

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN