Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Novinky

V tejto časti nájdete informácie o aktivitách EMN a pozvánky na rôzne podujatia.

Prezentácia štúdie EMN Migrácia zahraničných študentov do SR na seminári ministerstva školstva, Bratislava, 17. januára 2013

Dňa 17. januára 2013 Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, organizovalo v Bratislave odborný seminár na tému Výzvy a pohľady na migráciu spojenú s voľným pohybom osôb a uznávaním odborných kvalifikácií v Európskej únii. Odborný seminár bol zameraný na viaceré oblasti súvisiace s touto problematikou, ktoré sú implementované v podmienkach Slovenskej republiky, ako aj v rámci Európskej únie.

24. január 2013

Stretnutie partnerov a spolupracovníkov IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu, Bratislava, 13. decembra 2012

IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu ako koordinátor Národného kontaktného bodu EMN v SR zorganizovala dňa 13. decembra 2012 v Bratislave stretnutie so svojimi partnermi a spolupracovníkmi pôsobiacimi v oblasti migrácie a azylu. Účastníkov privítala vedúca Úradu IOM v SR, ktorá predstavila aktivity IOM na Slovensku vrátane EMN, ktorá v danom roku uskutočnila niekoľko úspešných stretnutí a podujatí ako napríklad vzdelávací seminár Migrácia globálne a lokálne.

17. január 2013

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN