Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Národná konferencia EMN Presídľovanie: regionálne riešenia a humanitárna pomoc, Oslo, 12. júna 2015

15. október 2015

Dňa 12. júna 2015 sa v Osle konala konferencia nórskeho Národného kontaktného bodu (NKB) EMN s názvom Presídľovanie: regionálne riešenia a humanitárna pomoc, na ktorej vystúpili predstavitelia Nórskej rady pre utečencov (Norwegian Refugee Council), Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Centra pre utečenecké štúdie na Univerzite v Oxforde, Inštitútu pre výskum mieru (Peace Research Institute - PRIO), Európskej komisie, švédskej migračnej rady a ministerstiev zahraničných vecí Dánska a Nórska. Konferencie sa zúčastnila zástupkyňa IOM Bratislava a zástupca Migračného úradu Ministerstva vnútra SR.

Kvóty na presídľovanie utečencov majú v Nórsku dlhoročnú tradíciu. Za presídľovanie ako aj za následnú integráciu utečencov zodpovedajú v Nórsku miestne samosprávy. Absorpčná kapacita miestnych samospráv preto určuje kvóty a ich kompozíciu pre daný rok.

Za posledné desaťročia nahradili medzinárodné konflikty vnútroštátne boje. Priepasť medzi najbohatšími a najchudobnejšími krajinami nebola nikdy väčšia, pričom ekonomické podmienky chudobných krajín sa zlepšili iba vo veľmi obmedzenom rozsahu. Rovnako sa prehlbuje rozdiel v potrebách a v poskytovaní medzinárodnej pomoci v postihnutých oblastiach a susedných krajinách. K vysokému počtu vysídlených osôb prispievajú aj prírodné katastrofy, ktoré sú čiastočne spôsobené klimatickými zmenami.

Pojem „presídľovanie“ sa prvý krát použil v roku 1956, kedy z Maďarska prechádzal vysoký počet utečencov do susedného Rakúska a Juhoslávie a bolo potrebné ich presídliť do iných európskych krajín. Primárnym cieľom tohto nástroja bolo rozdelenie bremena.

Výskum presídľovania vrátane výberového procesu a úlohy UNHCR je dôležitým pre jeho hodnotenie. Na konferencii bol prezentovaný výskum zaoberajúci sa utečeneckým táborom Dadaab v Keni, v ktorom sa v apríli 2015 nachádzalo viac ako 400 000 utečencov. Okrem pozitívnych príkladov z praxe, konferencia ponúkla aj náhľad do neúspešných príkladov presídľovania, ktoré súvisia so zlyhaním v oblasti integrácie. Aby bol presídľovací program úspešný, je nutná politická vôľa, zosúladenie zahraničných politík štátov, medzinárodného rozvoja ako aj vhodnej skupiny kandidátov na presídľovanie. Predstavené boli aj Programy regionálneho rozvoja a ochrany (Regional Development and Protection Programmes - RDPP) pre krajiny severnej a východnej Afriky a Blízkeho východu.

Po konferencii sa uskutočnilo klastrové stretnutie o výberových kritériách presídľovania, na ktorom vystúpil predstaviteľ UNHCR, Vincent Cochetel a zástupkyňa PRIO, Cindy Horst. Stretnutia sa zúčastnila zástupkyňa IOM Bratislava.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN