Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Prevencia, odhaľovanie a riešenie situácií, kedy dochádza k zneužívaniu povolenia na pobyt na účel štúdia v EÚ (2021)

Inform poskytuje komparatívny prehľad postupov, skúseností a príkladov dobrej praxe v členských krajinách EÚ v oblasti zneužívania povolení na pobyt na účel štúdia pre štátnych príslušníkov tretích krajín. Inform rozdeľuje zavedené procesy do dvoch hlavných fáz, a to fázy pred príchodom a fázy po príchode. Vyzdvihuje najdôležitejšie postupy zaužívané v členských krajinách EÚ v tejto oblasti a popisuje s tým súvisiace dôsledky na pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín v EÚ.

Stiahnuť:

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN