Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Dopad COVID-19 na migráciu v krajinách EÚ a OECD (2021)

Súhrnný inform EMN a OECD je aktualizáciou série predchádzajúcich piatich informov. Dopĺňa chýbajúce informácie k 31. decembru 2020, ako aj sumarizuje a analyzuje hlavné zistenia predošlých vydaní. Rovnako identifikuje dôležité výzvy a ponaučenia, ktoré zo zavedených opatrení a danej pandemickej situácie vyplynuli. Inform pokrýva nasledujúce oblasti migrácie štátnych príslušníkov tretích krajín: povolenia na pobyt, podmienky vstupu, nezamestnanosť a potreby trhu práce (kapitola 1), medzinárodná ochrana (kapitola 2), zahraniční študenti (kapitola 3), dobrovoľné a nútené návraty (kapitola 4). Záverečná kapitola pomenováva dôležité zmeny a inovácie v oblasti migrácie, na ktoré sa pravdepodobne bude potrebné sústrediť v nasledujúcich rokoch.

Stiahnuť:

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN