Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Dopad COVID-19 na remitencie v krajinách EÚ a OECD (2020)

Spoločný Inform EMN a OECD sa zaoberá dopadom pandémie COVID-19 na remitencie. Inform identifikoval tri hlavné spúšťače, ktoré negatívne ovplyvnili remitencie: (a) ekonomický, (b) migračný, (c) v súvislosti s poskytovaním služieb. Taktiež skúma doterajší dopad pandémie na tok remitencií a predpovedá možný vývoj v budúcnosti. Inform navrhuje odporúčania pri tvorbe politík na medzinárodnej úrovni s cieľom udržať tok remitencií a zároveň poskytuje príklady opatrení, ktoré boli prijaté na úrovni EÚ a OECD.

Stiahnuť:

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN