Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Tematické stretnutie EMN zástupcov vybraných subjektov pôsobiacich v oblasti tvorby a aplikácie legislatívy týkajúcej sa legálnej a neregulárnej migrácie, Malatíny, október 2018

29. január 2019

Dňa 2. a 3. októbra 2018 zorganizovala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor Národného kontaktného bodu EMN v SR v Malatínoch v spolupráci s Úradom hraničnej a cudzineckej polície P PZ tematické stretnutie EMN zástupcov vybraných subjektov pôsobiacich v oblasti tvorby a aplikácie legislatívy týkajúcej sa legálnej a neregulárnej migrácie štátnych príslušníkov tretích krajín do SR.

Cieľom pracovného stretnutia bola výmena informácií vo vzťahu a najmä k dopadom relevantných legislatívnych zmien, ktoré prebehli v roku 2018 v oblasti  legálnej a nelegálnej migrácie štátnych príslušníkov tretích krajín a diskusia o aktuálnych otázkach aplikačnej praxe súvisiacich s pobytovou agendou, návratovou problematikou, vízovým režimom, zamestnávaním a vzdelávaním štátnych príslušníkov tretích krajín. Prediskutované boli aj návrhy možných riešení v problematických oblastiach. Zároveň boli na stretnutí k dispozícii výstupy EMN, tematicky spadajúce do pracovného portfólia účastníkov stretnutia. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia úradu hraničnej a cudzineckej polície P PZ, riaditeľstiev cudzineckej polície P PZ, útvarov policajného zaistenia pre cudzincov, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Národného inšpektorátu práce a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN