Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Národná konferencia EMN Súkromné a komunitné iniciatívy na podporu integrácie utečencov, 6. jún 2017, Vilnius

05. september 2017

Litovský kontaktný bod EMN zorganizoval 6. júna 2017 vo Vilniuse konferenciu na tému Súkromné a komunitné iniciatívy na podporu integrácie utečencov. Na konferencii v štyroch blokoch vystúpili odborníci zo štátnej správy, lokálnych aj medzinárodných projektov a iniciatív, ako aj medzinárodných organizácií.

V uvítacom prejave riaditeľka IOM Litva Dr Audra Sipavičienė objasnila zmenu migračnej situácie v Litve, hlavne čo sa týka národnostného zloženia žiadateľov o azyl. Do roku 2016 prichádzali do Litvy žiadatelia prevažne z Ruska a Ukrajiny, až následne začali prichádzať prví žiadatelia napr. zo Sýrie, Iraku a pod. Následne na to Mantas Jeršovas, projektový koordinátor z IOM Vilnius poskytol stručný prehľad prijímania utečencov a integrácie na základe EMN výskumu „Skúsenosť s presídlenými a relokovanými osobami v Litve“. Žiadatelia v Litve prebývajú 3-6 mesiacov v pobytovom tábore, potom odchádzajú do samospráv. Zo štúdie vyplýva, že Litva sa stretáva s podobnými výzvami ako SR, napr. so vzdelávaním analfabetov, s potrebou zapojenia samospráv, ktoré považujú za kľúčové, do procesu, sekundárnou migráciou u relokovaných osôb do krajín západnej Európy, a pod.

V prvom bloku tematicky zameranom na iniciatívy na podporu ubytovania vystúpili Sophie Mirow, projektová koordinátorka nemeckého projektu Flüchtlinge Willkommen/Refugees Welcome a Bart van den Bergh, projektový koordinátor projektu Startblock. Projekt Refugees Welcome je digitálnou platformou, ktorá umožňuje Nemcom aby ponúkli bývanie utečencom, ktorí im budú platiť nájomné približne rok a oni im budú pomáhať pri komunikácii a búraní medzikultúrnych bariér s ich novými spolubývajúcimi a v iných oblastiach. V holandskom projekte Startblock žijú mladí Holanďania s mladými utečencami v pomere 50/50, čo napomáha rýchlejšej a efektívnejšej integrácii.

Camilla Nurmi, výkonná riaditeľka projektu Startup Refugees vo Fínsku, Domas Burkauskas zakladateľ facebookovej platformy Jie pasirinko Lietuva/They chose Lithuania a Frédéric Simonart zakladateľ a riaditeľ mentorovacieho programu DUO for a JOB sa podelili o svoje skúsenosti v bloku zameranom na iniciatívy zamestnávania a zárobkových činností. Projekt Startup Refugees pomáha utečencom so založením si živnosti alebo so začlenením sa na trh práce vo Fínsku. Projekt má vytvorených 34 partnerstiev a doposiaľ prebehlo 39 workshopov pre začínajúcich podnikateľov, mentorských programov, ako aj špeciálnych programov pre ženy. Belgický projekt DUO for a JOB, ako z názvu vyplýva, spája dvojice mladých utečencov a skúsených profesionálov, ktorí ich sprevádzajú procesom od hľadania zamestnania až po zabehnutie sa vo firme. Mentorský program trvá 6 mesiacov, na jednej strane ponúka pomoc utečencom pri zaradení na pracovný trh, na druhej strane starším Belgičanom poskytuje možnosť aktívneho starnutia. Facebooková platforma They chose Lithuania spája utečencov hľadajúcich prácu s potenciálnymi zamestnávateľmi. Napriek úspešným prípadom však  Domas Burkauskas spomenul aj častý jav, kedy osoby s udelenou medzinárodnou ochranou aj napriek ponúknutému zaujímavo ohodnotenému zamestnaniu opustia Litvu prevažne za rodinami v iných krajinách.

V treťom bloku venovanom iniciatívam na podporu jazykovej výučby a vzdelávania vystúpil Liam Carey, manažér írskeho projektu Fáilte Isteach, ktorý je komunitným projektom prevažne starších dobrovoľníkov podieľajúcich sa na uvítaní utečencov vo forme konverzačných hodín angličtiny. Druhou prezentujúcou bola Petra Šarin, dobrovoľníčka z chorvátskeho Centra mierových štúdií, ktorá hovorila o jazykových tréningoch a motivačných technikách používaných pri medzikultúrnom vzdelávaní.

Svoje skúsenosti s dobrovoľníckymi podpornými službami integrácie prezentoval v poslednom, štvrtom paneli aj projektový manažér z Estónskej rady pre utečencov (ERC) Eero Janson. Pri relokáciách do Estónska je žiadateľom udeľovaný azyl priamo na letisku v Talline, keďže azylové konanie prebieha ešte počas ich pobytu v Grécku/Taliansku. Z tohto dôvodu nie sú ubytovaní v Estónsku ako žiadatelia v záchytných táboroch. Na jednu relokovanú rodinu pripadajú 2 dobrovoľnícki koordinátori. Priestor na zlepšenie do budúcnosti vidí Eero Janson v podporovaní diverzity ponúkaných služieb.

V závere je možné povedať, že konferencia poskytla užitočný priestor pre zdieľanie poznatkov a praxe, ktoré sa ukázali byť obzvášť prínosné pre krajiny, ktoré nemajú dostatok skúseností so súkromnými a komunitnými iniciatívami v tejto oblasti.

Článok bol pripravený na základe dostupných materiálov a správ. 

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN