Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Národná konferencia EMN Návratové poradenstvo - integrované riadenie návratov a reintegrácie, 4. máj 2017, Berlín

25. august 2017

Národný kontaktný bod EMN v Nemecku zorganizoval 4. mája 2017 v spolupráci so Spolkovým úradom pre migráciu a utečencov (BAMF) a Zastúpením Európskej komisie v Nemecku národnú konferenciu EMN na tému Návratové poradenstvo - integrované riadenie návratov a reintegrácie. Na konferencii sa zúčastnilo viac než 130  účastníkov z rôznych európskych krajín, inštitúcií EÚ, zástupcovia Federácie, nemeckých spolkových krajín, samosprávy, ako aj niekoľkých výskumných inštitútov, medzinárodných organizácií a neziskových organizácií.

Výzvy, ktorým čelí migračná politika, vzťahy medzi EÚ a tretími krajinami v oblasti návratu, ako aj financovanie návratových programov do krajín pôvodu boli témami privítacích príhovorov Elisabeth Kotthaus, zástupkyne riaditeľa politickej sekcie Zastúpenia Európskej komisie v Nemecku a Dr. Uty Dauke, viceprezidentky Spolkového úradu pre migráciu a utečencov. Následne štátna tajomníčka ministerstva vnútra, Dr. Emily Haber vo svojom príhovore zdôraznila dôležitosť návratovej politiky, ako kľúčového nástroja riadenia migrácie a vysvetlila zložitosť návratovej politiky ako takej v Nemecku.

Po tomto príhovore Dr. Katie Kuschminder, výskumníčka programu Global Governance na Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii vysvetlila spojitosť medzi udržateľným návratom a reintegráciou. Uviedla, že politické debaty o udržateľných návratoch sa príliš obmedzujú na prevenciu opätovnej migrácie, čo zabraňuje možnostiam mnohostrannosti procesu návratu a reintegrácie.

V prvom paneli zameranom na návratové poradenstvo, zástupca spolkovej krajiny Sársko Horst Finé, Friedrich Einwichand z cirkevnej organizácie sociálnych služieb Diakonie Rheinland-Pfalz a Knut Holm z Riaditeľstva pre imigráciu v Nórsku predstavili projekty a súvisiace metódy v oblasti návratového poradenstva. Diskutovali o výhodách včasného návratového poradenstva, o miestnych štruktúrach poradenstva namiesto centrálnych, úzkej spolupráci neziskových organizácií a o doplnkovom financovaní programov spolkovými krajinami. Osobné poradenstvo pre žiadateľov o azyl a poskytovanie informácií o ich statuse vrátane situácie v krajine pôvodu pri ich rozhodovaní sa o návrate, ako aj voľba asistovaného dobrovoľného návratu boli označené za obzvlášť dôležité.

V druhom paneli s názvom Riadenie integrovaného návratu Dan Rotenberg z Európskej komise, Dr. Patrick Schmidtke z návratovej sekcie Spolkového riaditeľstva pre migráciu a utečencov a Roger Steiner zo Štátneho sekretariátu pre migráciu vo Švajčiarsku kriticky zhodnotili status quo v oblasti riadenia integrovaného návratu a debatovali o zmenách, ktoré by sa mali uskutočniť v návratovom konaní, aby sa zaistila plynulosť procesov. Dr. Schmidtke hovoril o najnovšom programe Nemecka s názvom StarthilfePlus – Initial Aid Plus a odprezentoval aj dve nové služby: celoštátnu návratovú linku a webovú stránku "Returning from Germany" (www.ReturningFromGermany.de). Obe tieto služby majú za úlohu zjednodušiť prístup k informáciám a poskytnúť prehľad ďalších paralelných programov návratu, ktoré fungujú pod záštitou miestnych autorít, spolkových krajín a Spolkovej republiky. Dan Rotenberg hovoril o obnovenom Akčnom pláne EÚ v oblasti návratu a odporúčania, ktoré majú prispieť k zefektívneniu návratov. Roger Steiner zdôraznil, že dobrovoľný návrat a dôkladné vykonávanie odsunov spolu úzko súvisia, keďže práve odsuny patria k stimulom, prečo si radšej vybrať asistovaný dobrovoľný návrat.

Tretí panel o reintegračných programoch sa venoval overeným príkladom z praxe, novým prístupom a návrhom ako vytvoriť reintegračné programy, ktoré budú úspešné. V tomto paneli vystúpili experti Po-Ling Ho z holandského ministerstva bezpečnosti a spravodlivosti, Dr. Sarah Tietze z Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) a Peter Bonin z rozvojovej organizácie pre spoluprácu Deutsche Gesellschaft für Internazionale Zusammenarbeit (GIZ). Dr. Tietze opísala na príklade vietnamských migrantov, ako môže fungovať úspešná reintegrácia a udržateľný návrat do krajiny pôvodu. Po-Ling Ho poskytla náhľad na prácu Európskej reintegračnej siete (ERIN), ktorej predsedá Holandsko a jej členmi je 17 členských štátov EÚ a Austrália, ako aj 20 ďalších tretích krajín ako Afganistan, Irak, Maroko, Somálsko, ako aj neziskové organizácie, IOM a Caritas. Peter Bonin sa v závere panelu vo svojej prednáške venoval téme reintegrácie, ktoré zohľadňujú rozvoj v krajine pôvodu.

V rámci zhrnutia je možné povedať, že návratové poradenstvo, dobré monitorovanie, ucelený pohľad na jednotlivé ako aj štrukturálne faktory, zahŕňajúce krajinu pôvodu a úzka spolupráca medzi jednotlivými aktérmi v Nemecku a v Európe, ako aj s krajinami pôvodu navrátilcov sa ukázali ako veľmi podstatné na zabezpečenie dôstojného návratu a zjednodušenie reintegrácie v krajine pôvodu.

Článok bol pripravený na základe Správy z konferencie a ďalších materiáloch dostupných na stránke Spolkového úradu pre migráciu a utečencov v Nemecku.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN