Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Informačný deň s Európskym podporným úradom pre azyl (EASO) 2017 na Migračnom úrade Ministerstva vnútra SR

22. august 2017

Zástupkyňa národného kontaktného bodu EMN v SR sa zúčastnila Informačného dňa s Európskym podporným úradom pre azyl, ktorý zorganizoval 19. júna 2017 Migračný úrad MV SR v rámci spoločnej akcie členských štátov EÚ venovanej prezentácii Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO).

EASO, ktorý sa zameriava najmä na posilnenie spolupráce členských štátov EÚ v oblasti azylovej politiky, podporu pri implementácii spoločného európskeho azylového systému a pomoc členským štátom, ktoré sú v dôsledku zvýšených migračných tokov vystavené mimoriadnemu tlaku, v tento deň oslávil už 6. výročie od svojho založenia.

Stretnutie zahŕňalo okrem zaujímavých prednášok aj informácie o spolupráci SR s EASO v rôznych oblastiach. Podujatia sa zúčastnili pracovníci MÚ MV SR, Úradu hraničnej a cudzineckej polície PPZ, zástupcovia z Akadémie Policajného zboru, kancelárie ministra vnútra, IOM, UNHCR, neziskových organizácií, ako aj zahraniční hostia z úradu EASO. V úvode stretnutia odzneli informácie o úlohe a základných činnostiach úradu, ale aj navrhovaných zmenách pri transformácii EASO na Agentúru EÚ pre azyl. V ďalšej prezentácii pod názvom EASO Training Curriculum sa pracovníci EASO venovali vzdelávaciemu programu úradu EASO a praktickým nástrojom. Nasledovali informácie o rôznych formách operatívnej podpory úradu EASO. Pracovníci MÚ MV SR sa s návštevníkmi podelili o skúsenosti a zážitky z pôsobenia na azylových podporných misiách v hotspotoch v Grécku, Taliansku či na Cypre. V závere informačného dňa expertky z úradu EASO účastníkom predstavili práce na Informačnom a dokumentačnom systém EASO obsahujúcom údaje o azylovej praxi členských štátov EÚ.

Tento článok bol spracovaný na základe informácií z webovej stránky ministerstvo vnútra SR a oficiálnej pozvánky.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN