Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Národná konferencia EMN o rôznych príkladoch riadenia a identifikovania statusu osôb bez štátnej príslušnosti, Budapešť, 29. september 2016

24. júl 2017

Národný kontaktný bod EMN v Maďarsku zorganizoval 29. septembra 2016 konferenciu EMN o rôznych príkladoch riadenia a identifikovania statusu osôb bez štátnej príslušnosti. Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia štátnej správy, národných kontaktných bodov EMN, medzivládnych a mimovládnych organizácií, ako aj ďalší európski experti. Cieľom tohto podujatia bolo prezentovať a diskutovať o formách medzinárodnej spolupráce v oblasti postavenia osôb bez štátnej príslušnosti. Tematicky bola konferencia rozdelená do troch panelov: určovanie statusu osôb bez štátnej príslušnosti (definície, dôvody), predchádzanie statusu osôb bez štátnej príslušnosti u detí, dlhodobé riešenia.

Konferenciu otvoril János Szacsúri z maďarského ministerstva vnútra, ktorý zdôraznil význam zodpovednosti štátov v otázke statusu osôb bez štátnej príslušnosti, potrebu progresívnych politík a formalizácie procesov. Po ňom nasledoval Chris Nash, riaditeľ Európskej siete pre osoby bez štátnej príslušnosti. Vo svojej úvodnej reči poskytol prehľad súčasného stavu osôb bez štátnej príslušnosti v Európe.

V prvom paneli sa Gábor Gyulai z Európskej siete pre osoby bez štátnej príslušnosti zameral na podrobný teoretický prehľad špecifických režimov ochrany osôb bez štátnej príslušnosti v EÚ. Ďalšia prezentujúca, Katja Swider z Univerzity v Amsterdame porozprávala o právnych aspektoch a kompetencii EÚ vytvárať legislatívu týkajúceho sa osôb bez štátnej príslušnosti, ako aj o najnovšom vývoji v Holandsku v tejto oblasti. Prezentujúci predstavili rôzne európske prístupy, ako aj dobrú prax. Giulia Bittoni z Univerzity v Bologni a Univerzity v Burgundsku porovnala a zhodnotila rozdiely, ako aj podobné črty francúzskej a talianskej procedúry určovania statusu osôb bez štátnej príslušnosti. Prehľad aktuálnej situácie v súvislosti s fenoménom osôb bez štátnej príslušnosti v Írsku poskytla Anner Sheridan z NKB EMN. Ďalší prezentujúci, zástupca moldavského riaditeľstva pre azyl a integráciu, Iulian Popov opísal dobrú prax rozvinutého moldavského systému procedúry určovania statusu bez štátnej príslušnosti. Moldavsko zaviedlo niekoľko právnych nástrojov posilňujúcich práva žiadateľov pri tejto procedúre, napr. udelenie dočasného identifikačného dokumentu, umožnenie prístupu k zdravotnej starostlivosti, k vzdelaniu, k integračným aktivitám a pod. Ivanka KosticPraxis Serbia odprezentovala legislatívne zmeny v Srbsku a vylepšenie praxe, ktoré napomohli k prevencii nových prípadov osôb bez štátnej príslušnosti, ako aj k nájdeniu riešení pre osoby, ktoré žili veľa rokov bez občianstva alebo zabezpečenia dokumentu dokladujúceho občianstvo. Zsofia HuszkaÚradu pre imigráciu a občianstvo bližšie objasnila praktické aspekty maďarskej procedúry určovania statusu osôb bez štátnej príslušnosti. Panel uzatvorila Valeriia CherednichenkoUNHCR predstavením Príručky procedúry na určovanie statusu bez štátnej príslušnosti, ktorú vydalo UNHCR ako nástroj na usmernenie pre tvorcov politík a expertov z praxe.

V druhom paneli zameranom na prevenciu vzniku statusu bez štátnej príslušnosti u detí sa Adrian Berry z Európskej siete pre osoby bez štátnej príslušnosti zameral na medzinárodnoprávny rámec a prax pri prevencii. Gábor Gyulai naňho nadviazal  svojou prezentáciou, ktorú vsadil do kontextu situácií utečencov. Medzi všeobecné výzvy spojené so statusom bez štátnej príslušnosti u detí zaradil základný a exkluzívny princíp ius sanguinis, ktorý stále v Európe prevažuje ako zásadná bariéra. Tento panel bol uzavretý prezentáciou Katalin Tausz, riaditeľkou úradu UNICEF v Maďarsku.

Posledný panel sa týkal, okrem iného, naturalizácie ako trvalého riešenia. Okamžité riešenia nebývajú trvácne, bez ohľadu na to, aké sú užitočné. Trvalé riešenia sú tie, ktoré vedú von z utečeneckého cyklu. V tomto prípade je to len naturalizácia. V praxi to znamená, že na dosiahnutie vyššie uvedeného by mali štáty skrátiť čakacie lehoty, zrušiť poplatky a náklady, zaviesť výnimky z dokumentačnej povinnosti a procesné zábezpeky pre osoby bez štátnej príslušnosti, uzavrel Gábor Gyulai.

Článok bol pripravený na základe zápisu SK NKB EMN a prezentácií.

 

 

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN