Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Národná konferencia EMN o prijatí a integrácii: úloha malých a stredne veľkých miest, Rím 6. októbra 2016

24. júl 2017

Národný kontaktný bod pre Taliansko zorganizoval 6. októbra 2016 v Ríme národnú konferenciu EMN s názvom Prijatie a integrácia: úloha malých a stredne veľkých miest. Na konferencii, ktorá sa uskutočnila v Ríme, sa diskutovalo o osvedčenej praxi a výzvach v súvislosti s integráciou utečencov v Európe so zameraním na skúsenosti Talianska.

Na úvod konferencie sa štátny tajomník ministerstva vnútra Talianska, Domenico Manzione, zameral vo svojom prejave na ekonomický, politický a sociálny dopad tejto témy. Súčasná migračná situácia je systémový problém a štrukturálny fenomén, s ktorým sa nestačí zaoberať len na úrovni EÚ. Mario Morcone z ministerstva vnútra porozprával o súčasnom stave v Taliansku a uviedol, že skutočnou výzvou integrácie je prístup na trh práce a sociálna inklúzia migrantov. Je nutné prestať tému používať na politické účely. Dodal tiež, že téma maloletých bez sprievodu (MBS) je v Taliansku špeciálne citlivá vzhľadom na to, že do októbra 2016 zaznamenalo Taliansko viac než 25 000 príchodov MBS. Matteo Biffoni, primátor mesta Prato zdôraznil potrebu dialógu. Taliansko je pripravené pomáhať miestnym komunitám ako aj utečencom na mori, preto preberá už v tomto štádiu zodpovednosť.

Prvý panel, ktorý sa venoval osvedčenej praxi Talianska, otvoril Tullio Gregory z Accademia dei Lincei. Vyzdvihol potrebu dôkladnej analýzy kultúrnych elementov migrácie a dopadu kultúry migrantov na taliansku spoločnosť na lepšie chápanie pozitívnych konotácii migrácie a zlepšenie spolupráce. Rosetta Scotto Lavina z ministerstva vnútra vidí problém v absentujúcej európskej ako aj národnej vízii riešení. Taliansko sa sústredí na revíziu migračnej a integračnej politiky na základe posledných udalostí. Taliani by mali rešpektovať rôznorodosť spoločnosti a migranti by zas mali prejaviť snahu integrovať sa. Spomenula tiež národný integračný plán, ktorý si dáva za cieľ redistribúciu na lokálnej úrovni, zložený z troch pilierov: prístup k zamestnaniu, vzdelaniu a zdravotnej starostlivosti. Carmine Valente z ministerstva vnútra ocenil plán redistribúcie a dodal, že starostovia a primátori by mali pochopiť, že migranti nepredstavujú problém ale príležitosť. Prejavil nespokojnosť s dlhými  azylovými konaniami a zdôraznil potrebu užšej spolupráce s krajinami návratu, keďže napriek tomu, že 60% žiadostí o azyl je zamietnutých, títo ľudia často zostávajú aj naďalej v krajine. Panel uzavrel Riccardo Pozzo z Consiglio Nazionale delle Ricerche (Národná rada pre výskum), ktorý vo svojom prejave apeloval na lepšiu spoluprácu medzi členskými štátmi, vyššie investície do výskumu a použitie holistického prístupu.

V druhom paneli. ktorý bol zameraný na prijímacie a integračné opatrenia v Taliansku, vyjadril Corrado Bonifazi potrebu znížiť príliv migrantov, vzhľadom na to, že sú počty neregulárnych migrantov príliš vysoké. EÚ by sa mala sústrediť aj na ekonomických migrantov, z dôvodu, že ich do EÚ prichádza veľa a tiež z dôvodu starnúcej populácie EÚ.  Tatiana Espozito z ministerstva práce a sociálnych vecí v Taliansku zhodnotila Akčný plán integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín prijatý na úrovni EÚ ako dobrý nápad, ktorého by sa členské štáty mali držať a implementovať ho. Taliansko implementuje niekoľko ďalších projektov integrácie napr. „Pathways“ alebo „Insides“, zamerané na integráciu mládeže pomocou športu so zameraním na druhú generáciu migrantov. Daniela Parisi z ministerstva vnútra nadviazala na súčasné iniciatívy v Taliansku, ako sú prijatie novej legislatívy a presun kompetencií na mestá a obce a tiež iniciatívu SPRAR- systém podpory na lokálnej úrovni. Posledný prezentujúci, Luca Pacini, riaditeľ odboru sociálneho zabezpečenia a imigrácie zdôraznil potrebu spolupráce a sieťovania starostov a primátorov a sústredenie sa nielen na urgentné riešenia.

Prvý deň konferencie bol uzavretý tretím panelom o porovnávaní skúseností v oblasti prijatia a integrácie v Európe. Na začiatku panelu Martina Belmonte z ICF International predstavila štúdiu EMN o Integrácii osôb s medzinárodnou ochranou na trhu práce. Po nej Michael Kosmidis z gréckeho NKB EMN informoval o skúsenostiach Grécka so spracovaním 50 000 žiadostí o azyl a osvedčenú prax, ktorú si Grécko vyvinulo. Adolfo Sommaribas z luxemburského NKB EMN pokračoval v téme so skúsenosťami z Luxemburska, krajiny s dlhou históriou imigrácie, ktorej 47% obyvateľstva je  iného pôvodu.

Témy, ktoré rezonovali konferenciou druhý deň boli úzko spojené s integráciou na lokálnej úrovni a úlohami rôznych aktérov v Taliansku. V prvom paneli Martha Matscher z ministerstva vnútra vysvetlila kroky Talianska v oblasti efektívnej integrácie a spolupráce medzi inštitúciami. Pre Taliansko sú najdôležitejšími aspektmi podpory migrantov integrácia na trhu práce, sociálna asistencia a jazykové znalosti. Stefania Congia z ministerstva práce a sociálnych vecí spomenula, okrem iného aj fakt, že čelíme multidimenzionálnemu problému, ktorý musí byť chápaný aj zo strany sociálnej kohézie a inklúzie. V tomto procese je politika obcí rozhodujúca. Tiež je podstatné následné monitorovanie projektov. Raffaele Ciambrone z Uni Ricerca uviedla, že na školách a univerzitách v Taliansku študuje už 85 000 mladých utečencov a migrantov. Školy a univerzity musia byť pripravené a preto je potrebná systematická príprava a organizácia. Predstavila tiež projekt „Europe starts in Lampedusa- Európa sa začína v Lampeduse“.

Druhý panel  začal prezentáciou Rosa Anna Marie, starostky Sant Angelo dei Lombardi, ktorá do celej debaty priniesla aj ľudskú dimenziu tejto témy. Skutočná integrácia musí byť dôkladne premyslená a dobre zorganizovaná. Maria Eleonora Corsaro z ministerstva vnútra podčiarkla úlohu dobrovoľníckeho sektoru a jeho spoluprácu s obcami. Carmen Cosentino z ministerstva vnútra podrobnejšie vysvetlila fungovanie projektu SPRAR, ktorý poskytuje pomoc utečencom, ktorým bola udelená medzinárodná ochrana v Taliansku. Daniela di Capua z projektu SPRAR doplnila ďalšie informácie o kapacitách projektu, primármom zameraní projektu, ktorým je prístup k miestnej samospráve, službám a vzdelávaniu mládeže a zdôraznila potrebu horizontálnej koordinácie a užšom prepojení na systém sociálneho zabezpečenia. Ďalší prezentujúci, primátori Bergama a Belluna, Giorgio GoriJacopo Massaro podporili myšlienku projektu SPRAR a podelili sa o svoje skúsenosti. Posledný prezentujúci, Giancarlo Perero z Nadácie migrácie, rozprával o potrebe zahrnúť všetkých aktérov v oblasti integrácie. Poradenské služby musia byť personalizované a téma musí byť uchopená z rôznych aspektov vrátane sociálneho, kultúrneho, náboženského či dokonca umeleckého.

Článok vznikol na základe programu konferencie a zápisu SK EMN NCP.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN