Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Národná konferencia EMN Neregulárna migrácia a návraty v EÚ a Rakúsku, Viedeň, 21. septembra 2015

25. september 2015

Národný kontaktný bod (NKB) EMN v Rakúsku uskutočnil konferenciu Neregulárna migrácia a návraty v EÚ a Rakúsku (Irregular Migration and Return in the EU and Austria), na ktorej boli prezentované a prediskutované európske a národné politiky a opatrenia zamerané na neregulárnu migráciu a návraty. Konferencia sa konala dňa 21. septembra 2015 vo Viedni.

Úvodná prednáška patrila mapovaniu migračných trás neregulárnych migrantov do EÚ a faktorom, ktoré vplývajú na rozhodovanie migrantov v tranzitných krajinách na ceste do Európy: na ich rozhodnutie ostať v krajine tranzitu, ďalej migrovať alebo sa vrátiť do krajiny pôvodu. Katie Kuschminder z Maastricht Graduate School of Governance svoj príspevok podložila prvými výsledkami terénneho výskumu, ktoré realizovala v Grécku a Turecku a ktorého podrobné výstupy a závery budú k dispozícii začiatkom roka 2016 v štúdii Irregular Migrants Decision Making Factors in Transit.

Prierez vývoja migračnej politiky EÚ od deväťdesiatych rokov predstavil Fabian Lutz z Európskej komisie, ktorý sa následne zameral na politiku EÚ v oblasti neregulárnej migrácie a návratov: právomoci, aktuálnu a plánovanú legislatívu, finančné nástroje, agentúry a IT systémy EÚ v tejto oblasti, ako aj súvisiace opatrenia z iných politík EÚ. Osobitne sa venoval nedávno prijatej legislatíve EÚ: Európskej migračnej agende, Akčnému plánu EÚ proti prevádzačstvu migrantov, Akčnému plánu EÚ v oblasti návratov a Návratovej príručke, ktorá má pre členské štáty EÚ odporúčací charakter a bude čoskoro publikovaná vo všetkých oficiálnych jazykoch EÚ. EÚ podporuje zvyšovanie efektívnosti návratov, keďže v roku 2014 bolo z celkových 470 080 rozhodnutí o návrate vydaných v EÚ úspešne vykonaných iba 40,9%. Zdôraznil dôležitosť horizontálnej roviny migrácie a zámer Komisie mainstreamovať migráciu do rôznych politík EÚ vrátane obchodnej a rozvojovej, ktoré by sa mali navzájom koordinovať. Vyzdvihol tiež progres EMN a kvalitu jej výstupov, ktoré Európska komisia čoraz viac využíva.

V paneli o národných politikách a opatreniach v oblasti neregulárnej migrácie a návratov uviedli zástupcovia Grécka a Holandska aktuálny vývoj a plánované aktivity. Holandsko v súčasnosti zaznamenáva nárast počtu žiadateľov o azyl na takmer dvesto denne. Grécko čelí neustále sa zvyšujúcemu počtu nelegálnych migrantov, ktorí prichádzajú z Turecka. Medzi najčastejšie zadržaných patria v Grécku migranti zo Sýrie a Iraku. Čo sa týka návratov, Grécko poukázalo na existenciu readmisnej dohody EÚ s Tureckom, ktorá však v rámci trojročného prechodného obdobia umožňuje Turecku iba readmisiu svojich občanov, nie občanov iných tretích krajín.

Osobitná pozornosť sa venovala dobrovoľným návratom, ktoré EÚ preferuje pred nútenými návratmi a ktoré členské štáty využívajú v čoraz väčšej miere (13% v roku 2013 v porovnaní s 40% v roku 2014). Zástupca rakúskeho federálneho ministerstva vnútra vyzdvihol dobrovoľné návraty ako strategický princíp návratovej politiky Rakúska, potrebu dialógu s občianskou spoločnosťou a činnosť a znalosti IOM v tejto oblasti. Národné kontaktné body EMN Francúzska, Nórska a Rakúska prezentovali výsledky svojich národných štúdií pod názvom Poskytovanie informácií o dobrovoľných návratoch: ako osloviť neregulárnych migrantov, ktorí nie sú v kontakte s oficiálnymi inštitúciami. Kvôli charakteru dobrovoľného návratu, ako aj jeho podmienenosti vydaním rozhodnutia o administratívnom vyhostení v súlade s návratovou smernicou Nórsko oficiálne prešlo na používanie pojmu „asistovaný návrat“ namiesto „asistovaný dobrovoľný návrat“.

Viac informácií o konferencii vrátane programu a prezentácií nájdete na webovej stránke NKB EMN v Rakúsku.

Po konferencii sa konalo pracovné stretnutie viacerých NKB EMN k optimalizácii národných štúdií a správ EMN.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN