Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Výročná konferencia EMN Získavanie a udržanie talentov v Európe, Riga, 19. – 20. marec 2015

03. jún 2015

Národný kontaktný bod EMN v Lotyšsku, ktoré predsedalo Rade EÚ v prvej polovici roka 2015, zorganizoval výročnú konferenciu EMN s názvom Získavanie a udržanie talentov v Európe (Attracting and Retaining Talent in Europe), ktorá sa konala 19. – 20. marca 2015 v Rige. Organizátori privítali 135 účastníkov vrátane predstaviteľov Európskej komisie, 26 národných kontaktných bodov EMN, medzinárodných a regionálnych organizácií (napr. Medzinárodnej organizácie pre migráciu, Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe), domácich i zahraničných akademikov a výskumníkov, predstaviteľov vládnych oddelení tretích krajín a zástupcov obchodnej sféry. Konferencie sa zúčastnili dve zástupkyne slovenského Národného kontaktného bodu EMN.

Téma konferencie súvisela s jednou z priorít, ktoré si stanovilo lotyšské predsedníctvo Rady EÚ – konkurencieschopnejšia EÚ ako základ pre rast, zlepšenie podmienok života a prínos k budúcemu rozvoju. Konferenciu otvoril Janis Citskovskis z Úradu pre občianstvo a migračné záležitosti Lotyšska. Lotyšský minister vnútra Rihards Kozlovskis následne poukázal na úlohu členských štátov EÚ pri vytváraní podmienok pre prijímanie kvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín, ako aj na úlohu EÚ pri poskytovaní potrebnej podpory pre členské štáty. Generálny riaditeľ Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) William Lacy Swing zdôraznil nevyhnutnosť migrácie a okrem iného poukázal na potrebu vhodných predpríchodových a popríchodových integračných opatrení a na úlohu aktérov na lokálnej úrovni. Vedúca sekcie migrácie a mobility Generálneho riaditeľstva EK pre migráciu a vnútorné záležitosti Belinda Pyke prezentovala plány EÚ na podporu riadenia migrácie, na zatraktívnenie EÚ pre kvalifikovaných migrantov a na podporu ich integrácie.

Prvý panel, ktorý moderovala Anna Platonova z IOM, sa venoval definovaniu talentu, demografickým zmenám a výzvam, nedostatkovým oblastiam a získavaniu vysokokvalifikovaných migrantov z hľadiska atraktivity trhu práce. O týchto témach hovorili Mathias Czaika z Oxfordskej univerzity, Ilmars Osmanis z Hansa Matrix Group, Jasper Van Loo z CEDEFOP a Thomas Liebig z Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Druhý panel sa zaoberal pripravenosťou EÚ na získavanie kvalifikovaných pracovníkov v porovnaní s ostatnými krajinami a vplyvom tretích krajín a firiem na formovanie politík. Okrem politík sú však pre získavanie kvalifikovaných pracovníkov dôležité aj iné faktory ako napr. sociálne zabezpečenie, daňový systém, zdravotný systém, školstvo, životný štýl, či rodinné zázemie. Panel moderovala Madeleine Sumption z Oxfordskej univerzity a medzi diskutujúcimi boli Steve J. Couch z PricewaterhouseCoopers, Anna Gazarian z Employee Mobility Solutions, Matt Hoskins zo Skills and Investment na Novom Zélande a Marie Josee Lemay kanadského ministerstva pre imigráciu.

Témou tretieho panela boli postupy a prax využívané členskými štátmi pri získavaní kvalifikovaných pracovníkov. Podľa diskusie, ktorú moderovala Laura Corrado, vedúca sekcie legálnej migrácie a integrácie Generálneho riaditeľstva EK pre migráciu a vnútorné záležitosti, okrem národnej legislatívy a legislatívy EÚ sú pre túto skupinu migrantov dôležité aj iné faktory. Okrem sociálnych a ekonomických faktorov sa EÚ bude musieť zamerať napríklad aj na väčšiu spoluprácu s krajinami pôvodu pri poskytovaní informácií a pokrývaní nedostatkových profesií. Panelu sa zúčastnili Jan Saver z Generálneho riaditeľstva EK pre migráciu a vnútorné záležitosti, Elisa Hanganu z nemeckého Federálneho úradu pre migráciu a utečencov, Ágnes Töttős z maďarského ministerstva vnútra a Birgit Lüüs z ministerstva vnútra v Estónsku.

Štvrtý panel bol zameraný na hlavné faktory v rozhodovaní pri odchode migrantov z krajiny. Pri hľadaní cieľovej krajiny migranti často prihliadajú na rôzne faktory ako napr. jazyk, pričom práve jazyková bariéra môže predstavovať najväčšiu prekážku pre úspešnú integráciu. Panel viedol Eugene Eteris, profesor práva na univerzite v Rige, ktorý diskutoval s Jurisom Gromovsom z Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), Marisom Baltinsom zo Štátneho jazykového centra v Lotyšsku a Sverkerom Rudebergom z Konfederácie švédskych podnikov BUSINESSEUROPE.

V poslednom paneli sa hovorilo o tom, akým spôsobom môže migrácia kvalifikovaných pracovníkov priniesť výhody pre samotných migrantov, ich krajiny pôvodu a členské štáty EÚ. Diskusia sa zamerala na problém odlivu mozgov a argumenty za a proti tvrdeniu, že migrácia prispieva k rozvoju krajín pôvodu a aký majú vplyv remitencie. Tohto panelu sa pod vedením Kielo Brewis, zástupkyne fínskeho NKB EMN, zúčastnili Ronald Skeldon z Univerzity v Sussexe a Univerzity v Maastrichte, Riva Kastoryano z parížskeho Inštitútu politických vied (Sciences Po) a Masarat Din z Amitours Group.

Laura Corrado na záver zhrnula hlavné zistenia konferencie a stretnutie následne uzatvoril Janis Citskovskis. Viac informácií o podujatí vrátane programu a prezentácií získate na webovej stránke NKB EMN pre Lotyšsko.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN