Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Národná konferencia EMN Ochrana a starostlivosť o deti bez sprievodu, Bratislava, 10. decembra 2014

02. december 2013

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor aktivít Európskej migračnej siete (EMN) na Slovensku zorganizovala dňa 10. decembra 2014 v Bratislave konferenciu na tému Ochrana a starostlivosť o deti bez sprievodu, ktorá sa konala pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Jána Richtera. Okrem domácich expertov vystúpili na konferencii aj odborníci z Budapešti, Dublinu, Prahy a Viedne, ktorí predstavili vývoj systému a aktuálny stav starostlivosti o maloletých bez sprievodu, určovanie najlepšieho záujmu dieťaťa, hodnotenie individuálneho rizika, určovanie veku a prevenciu miznutia.

Konferenciu svojim príhovorom otvorila Nadežda Šebová, generálna riaditeľka sekcie sociálnej a rodinnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR). Následne spolu so Zuzanou Vatráľovou, vedúcou Úradu IOM v SR privítali účastníkov. V prvej prezentácii Maloletí bez sprievodu vo svete a v EÚ – zabezpečenie najlepšieho záujmu dieťaťa Marie Wilson z Regionálneho zastupiteľského úradu UNHCR pre Strednú Európu v Budapešti predstavila s touto témou zároveň spoločnú publikáciu UNHCR a UNICEF s názvom V bezpečí: Ako môžu štáty zaistiť rešpektovanie najlepšieho záujmu odlúčených a maloletých detí bez sprievodu (Safe and Sound: what States can do to ensure respect for the best interests of unaccompanied and separated children in Europe), ktorá obsahuje návrhy opatrení pre ekonomicky vyspelé krajiny Európy pri uplatňovaní princípu najlepšieho záujmu dieťaťa.

Po tomto úvode nasledovali prezentácie, v ktorých boli predstavené systémy v Českej republike, Írsku, Rakúsku a na Slovensku. Zuzana Chmelířová zo Zariadenia pre deti – cudzincov sa zamerala na skúsenosti Českej republiky v oblasti ochrany a starostlivosti o maloletých bez sprievodu, pričom sa venovala legislatívnemu a inštitucionálnemu rámcu, systému prijímania a charakteristike tejto skupiny migrantov v Českej republike. O írskom modeli ochrany a starostlivosti o maloletých bez sprievodu žiadajúcich o azyl hovoril Thomas Dunning z Agentúry TUSLA (TUSLA Child and Family Agency), ktorý na základe reformy írskeho systému poukázal okrem iného na riešenie problému miznutia maloletých bez sprievodu v Írsku pochádzajúcich z Činy. Norbert Ceipek z „Drehscheibe“ - Viedenského centra pre detské obete obchodovania s ľuďmi (Vienna Center for Victims of Child-Traffic) charakterizoval rakúsky systém na základe konkrétnych prípadov maloletých bez sprievodu. Slovenský systém predstavila advokátka Miroslava Mittelmannová prostredníctvom hlavných zistení národnej štúdie EMN Politiky, prax a štatistiky o maloletých bez sprievodu v SR. Na jej prezentáciu nadviazala Renata Brennerová z MPSVR SR, ktorá opísala súčasný stav a plánované zmeny v oblasti vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre maloletých bez sprievodu v SR.

Konferencie sa zúčastnilo viac ako 50 účastníkov, ktorí zastupovali ministerstvá, štátne inštitúcie a mimovládne organizácie. Účastníci ocenili príležitosť nadobudnúť prehľad o systéme ochrany a starostlivosti o maloletých bez sprievodu v SR ako aj nové poznatky o osvedčenej praxi v iných členských krajinách EÚ.

Konferencia EMN v médiách:

Detskí migranti z konfliktných krajín utekajú bez sprievodu aj k nám - Teraz.sk, 10.12.2014

Fotografie zo stretnutia

Fotogaléria z Konferencie EMN Ochrana a starostlivosť o deti bez sprievodu

Prezentácie na stiahnutie

Marie Wilson - Unaccompanied Minors Worldwide and in the EU – Ensuring the Best Interests of the Child (734 kB)

Zuzana Chmelířová Vučková - Systém péče o nezletilé bez doprovodu v ČR (1527 kB)

Thomas Dunning - The Irish Model of Care and Protection for Unaccompanied Minors Seeking Asylum (390 kB)

Norbert Ceipek - The System of Protection and Care for Unaccompanied Children in Austria and Activities of the City of Vienna (614 kB)

Miroslava Mittelmannová - Politiky, prax a štatistiky o maloletých bez sprievodu v Slovenskej republike: hlavné zistenia z národnej štúdie EMN (208 kB)

Ďalšie dokumenty na stiahnutie

Program konferencie EMN Ochrana a starostlivosti o deti bez sprievodu (414 kB)

Programme of the EMN Protection and Care for Unaccompanied Children (412 kB)

Plagát konferencie EMN Ochrana a starostlivosti o deti bez sprievodu (341 kB)

Poster for the EMN Protection and Care for Unaccompanied Children (349 kB)

Tlačová správa ku konferencii (240 kB)

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN