Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Prezentačné stretnutie o štúdii EMN Identifikácia obetí obchodovania s ľuďmi v procese medzinárodnej ochrany a nútených návratov v SR, Bratislava, 17. júna 2014

22. október 2014

IOM Bratislava ako koordinátor EMN v SR zorganizovala dňa 17. júna 2014 prezentačné stretnutie štúdie EMN Identifikácia obetí obchodovania s ľuďmi v procese medzinárodnej ochrany a nútených návratov v SR. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia neziskových organizácií pôsobiacich v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi v SR (Liga za ľudské práva, Slovenská katolícka charita, Člověk v tísni).

Cieľom stretnutia bolo predstaviť účastníkom hlavné zistenia národnej štúdie, ako aj súhrnnej správy EMN, ktorá popisuje situáciu v danej oblasti v EÚ. Po prezentácii nasledovala diskusia, v rámci ktorej mali účastníci priestor na výmenu skúseností a osvedčenej praxe, vzájomné informovanie sa o prebiehajúcich alebo plánovaných aktivitách a možnostiach ďalšej spolupráce. 

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN