Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Konferencia EMN Tendencie a vývoj systému sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia pre cudzincov s ohľadom na medzinárodné záväzky v oblasti sociálnych politík, Varšava, 25. júna 2014

22. október 2014

Národný kontaktný bod EMN v Poľsku zorganizoval konferenciu s názvom Tendencie a vývoj systému sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia pre cudzincov s ohľadom na medzinárodné záväzky v oblasti sociálnych politík, ktorá sa konala 25. júna 2014 vo Varšave.

Členské štáty EÚ sa zaviazali zabezpečovať štandardnú životnú úroveň pre svoje obyvateľstvo prostredníctvom efektívnych systémov sociálneho a zdravotného zabezpečenia. Pravidlá, ktoré určujú kto má nárok na sociálnu pomoc a zdravotnú starostlivosť, sa však líšia. V súčasnosti čelia systémy sociálneho a zdravotného zabezpečenia všetkých členských štátov rôznym výzvam a tlakom na ich zmenu aj v súvislosti s hospodárskou krízou a nepriaznivým demografickým vývojom, ktorý je zapríčinený klesajúcou mierou pôrodnosti. Cieľom konferencie bolo preto poskytnúť odborníkom platformu na výmenu dobrej praxe, skúseností a prístupov zdravotných systémov a systémov sociálneho zabezpečenia voči migrantom, ako aj opatrení na boj proti ich sociálnemu vylúčeniu.

Prvý panel konferencie bol zameraný na vývoj a tendencie v oblasti politík sociálneho zabezpečenia voči cudzincom na medzinárodnej úrovni. Medzi panelistami boli predstavitelia Rady Európy, Medzinárodnej organizácie práce (ILO) a Univerzity v Antverpách.

Počas druhého panela boli prezentované výstupy súhrnnej správy EMN Prístup migrantov k sociálnemu zabezpečeniu a zdravotnej starostlivosti: politika a prax. Nasledovala diskusia o špecifických problémoch v prístupe migrantov k dávkam sociálneho zabezpečenia, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia národných kontaktných bodov Českej republiky, Maďarska, Poľska a Španielska.

V treťom paneli sa diskutujúci venovali organizácii politík sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti v Poľsku z pohľadu akademických a výskumných inštitúcií, ministerstiev a mestského centra pre podporu rodiny.

Program konferencie a prezentácie sú dostupné v anglickom jazyku na webstránke poľského Národného kontaktného bodu EMN.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN