Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Výročná konferencia EMN s názvom Nelegálna migrácia a návraty: výzvy a prax, Atény, 12.-13. júna 2014

22. október 2014

Národný kontaktný bod EMN v Grécku, ktoré predsedalo EÚ v prvej polovici roka 2014, zorganizoval konferenciu s názvom Nelegálna migrácia a návraty: výzvy a prax. Konferencia sa uskutočnila 12. - 13. júna 2014 v Aténach. Organizátori privítali 180 účastníkov vrátane predstaviteľov Európskej komisie, 28 národných kontaktných bodov EMN, medzinárodných a regionálnych organizácií (napr. Agentúra EÚ pre základné práva, Medzinárodná organizácia pre migráciu, Inštitút migračnej politiky), národných a medzinárodných akademikov a výskumníkov a predstaviteľov vládnych oddelení tretích krajín.

Cieľom konferencie bolo poskytnúť priestor na diskusiu o nelegálnej migrácii a návratoch, zvýšiť povedomie o práci podskupiny EMN – Expertnej skupiny pre návraty a reintegráciu (REG) – v danej oblasti a podeliť sa o predbežné zistenia dvoch súhrnných správ EMN: Zaistenie a alternatívy k zaisteniu v kontexte migračných politík (národná správa za Slovenskú republiku je dostupná tu) a Osvedčená prax pri návratoch a reintegrácii nelegálnych migrantov: zákazy vstupu a využívanie readmisných dohôd členskými štátmi voči tretím krajinám (národná správa za Slovenskú republiku je dostupná tu). 

Domáci a zahraniční experti diskutovali v štyroch paneloch o oblastiach spolupráce pre efektívne návraty, stimuloch pre návraty a reintegráciu a alternatívach k zaisteniu. Prvý panel sa usiloval preskúmať výzvy a prax v oblasti spolupráce pre efektívne návraty a diskutovať o príkladoch efektívnych opatrení v oblasti návratov a zákazov vstupu. V rámci druhého panela sa hovorilo o dostupných nástrojoch v politike vonkajších vzťahov EÚ na zabezpečenie efektívnych návratov a spolupráce s tretími krajinami. Cieľom tretieho panelu bolo uviesť prehľad praxe v oblasti poskytovania stimulov pre návraty a reintegráciu, pričom sa pri tejto príležitosti prezentovali programy asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií a aktivity expertnej skupiny REG. Nasledovala diskusia o spôsoboch zlepšenia rokovaní o readmisných dohodách EÚ a implementácii týchto dohôd. Štvrtý panel bol zameraný na alternatívy k zaisteniu štátnych príslušníkov tretích krajín. Následne sa diskutovalo o verejnej mienke v súvislosti s alternatívami k zaisteniu.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN