Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Stretnutie EMN zástupcov vybraných subjektov pôsobiacich v oblasti medzinárodnej ochrany, Piešťany, 10. – 11. júna 2014

21. október 2014

V dňoch 10. - 11. júna 2014 uskutočnila Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor Národného kontaktného bodu EMN v SR v Piešťanoch malé tematické stretnutie vybraných subjektov, ktoré aktívne pôsobia v oblasti azylu a medzinárodnej ochrany.

Cieľom stretnutia bolo prehĺbiť spoluprácu medzi štátnymi inštitúciami, mimovládnym sektorom a verejnou správou. Diskusia bola zameraná predovšetkým na aktuálne a dlhodobé praktické problémy súvisiace s integráciou osôb s medzinárodnou ochranou konkrétne v oblasti zdravotnej starostlivosti, bývania, finančnej podpory a pod. V rámci diskusie boli navrhnuté možné formy riešenia a možnosti pokračovania v súčasnej implementácii integračných projektov. EMN na stretnutí predstavila hlavné zistenia svojej štúdie Identifikácia obetí obchodovania s ľuďmi v procese medzinárodnej ochrany a nútených návratov v SR a tematické zameranie pripravovanej štúdie o maloletých bez sprievodu.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN