Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Konferencia Maloletí bez sprievodu – švédska a európska perspektíva, Štokholm, 8. októbra 2014

16. júl 2013

Dňa 8. októbra 2014 sa v Štokholme uskutočnila medzinárodná konferencia Národného kontaktného bodu (NKB) EMN vo Švédsku s názvom Maloletí bez sprievodu – švédska a európska perspektíva (Unaccompanied minors – Swedish and European perspectives), na ktorej sa zúčastnila aj zástupkyňa slovenského NKB EMN.

Konferenciu podnietili nedávne legislatívne zmeny v prijímacom systéme Švédska, ktoré umožňujú Švédskej migračnej rade umiestniť maloletých bez sprievodu do obcí aj bez predchádzajúceho súhlasu týchto územno-správnych jednotiek. Švédska vláda tak reaguje na enormný nárast prílevu tejto skupiny migrantov, ktorých počet má byť v tomto roku historicky najvyšší (podľa odhadov 6500 maloletých bez sprievodu). Doterajší model prijímacieho systému pre maloletých bez sprievodu zaviedlo Švédsko v roku 2006 v období, kedy do krajiny prichádzalo okolo 400 maloletých bez sprievodu ročne. V rámci tohto modelu je Švédska migračná rada zodpovedná za posudzovanie žiadostí o azyl a obce za ubytovanie a starostlivosť o maloletých bez sprievodu. Svojou témou konferencia nadviazala aj na tohtoročnú štúdiu EMN Politiky, prax a údaje o maloletých bez sprievodu (Policies, practices and data on unaccompanied minors), o ktorej zameraní a obsahu na podujatí informovala zástupkyňa poskytovateľa služieb EMN (ICF International).

V úvode stretnutia predstavili zástupcovia Švédskej migračnej rady fungovanie prijímacieho systému pre maloletých bez sprievodu, azylovú procedúru a určovanie veku tejto skupiny migrantov vo Švédsku. Prednášajúci sa následne venovali priebehu jednotlivých prijímacích procedúr, starostlivosti a integrácii maloletých bez sprievodu do švédskej spoločnosti. 

Elisabeth Melin zo Švédskej asociácie miestnych úradov a regiónov a sociálna pracovníčka Gunilla Andresson zo štokholmskej mestskej štvrte Rinkeby-Kista predstavili úlohy a skúsenosti miestnych úradov s prijímaním a starostlivosťou o maloletých bez sprievodu. Poukázali na fakt, že v súčasnej situácii môžu byť iba 3 z 10 maloletých bez sprievodu umiestnení v náhradných rodinách namiesto štátnych či vzdelávacích zariadení. Gunilla Andresson tiež vyzdvihla dôležitosť vzdelávania maloletých bez sprievodu. Východiskom švédskeho modelu starostlivosti o maloletých bez sprievodu je zohľadňovanie záujmu a individuálnych potrieb dieťaťa. Na úspechy a nie negatíva spojené s integráciou maloletých bez sprievodu sa zameral výskumný projekt Magdaleny Bjerneld z Univerzity v Uppsale, ktorý sa prvýkrát vo Švédsku týkal výhradne maloletých dievčat bez sprievodu. Výskum sa realizoval na základe riadených rozhovorov so somálskymi ženami, ktoré s odstupom 15 rokov hovorili o svojej skúsenosti s prijímacou procedúrou, integráciou do švédskej spoločnosti a terajším životom vo Švédsku.

V záverečnom paneli vystúpili zástupcovia viacerých NKB EMN, ktorí hovorili o prijímacích systémoch pre maloletých bez sprievodu v Nórsku, Írsku, Rakúsku a Taliansku. Diskutovali aj o aktuálnych výzvach, ktorým ich národné modely v súčasnosti čelia. Samarie Wijekoon Löfendahl z Regionálneho zastupiteľského úradu UNHCR pre severnú Európu potom informovala o ich novej publikácii V bezpečí: Ako môžu štáty zaistiť rešpektovanie najlepšieho záujmu odlúčených a maloletých detí bez sprievodu (Safe and Sound: what States can do to ensure respect for the best interests of unaccompanied and separated children in Europe), ktorá obsahuje usmernenia najmä pre ekonomicky vyspelé krajiny Európy.

Viac informácií o podujatí vrátane programu a prezentácií získate na webovej stránke NKB EMN vo Švédsku.

Pred konferenciou sa dňa 7. októbra uskutočnilo klastrové stretnutie zástupcov viacerých NKB EMN. Na neformálnom stretnutí sa diskutovalo o pripravovanej externej evaluácii EMN a o ďalšom smerovaní a možných úpravách špecifikácií Výročnej správy EMN o politikách v oblasti migrácie a azylu.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN