Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Konferencia Migrácia kvalifikovaných pracovníkov z Ázie do Nemecka a Európy, Norimberg, 24. júna 2013

16. júl 2013

Ďalšou zaujímavou konferenciou zameranou na pracovnú migráciu bola konferencia Národného kontaktného bodu EMN Nemecka s názvom Migrácia kvalifikovaných pracovníkov z Ázie do Nemecka a Európy (Migration of skilled labour from Asia to Germany and Europe), ktorá sa konala 24. júna 2013 v Norimbergu.

Cieľom konferencie bolo poukázať na čiastočné riešenie demografickej výzvy a nedostatku odborných pracovných síl migráciou z ázijských krajín. Na konferencii odzneli príspevky zamerané na analýzu aktuálnych politík v Nemecku, ako aj v iných krajinách usilujúcich sa o získavanie vysokokvalifikovanej pracovnej sily z tretích krajín a zároveň aj na pohľad krajín pôvodu ázijských migrantov, ktoré si tiež samé konkurujú v boji o vysokokvalifikovanú pracovnú silu.

Migrácia z ázijských krajín do krajín OECD je najčastejšie z Číny a Indie. Z ázijských krajín migrujú najčastejšie vysokokvalifikovaní migranti, ktorí sa v cieľovej krajine zamestnajú a podnikajú, čiže vytvárajú aj ďalšie pracovné miesta. V porovnaní s migráciou týchto migrantov do USA, či Kanady, sa Európa javí ako menej atraktívna a preto by sa mali štáty v EÚ v rámci stratégie zameranej na získavanie vysokokvalifikovaných migrantov zamerať hlavne na zahraničných študentov z ázijských krajín a motivovať ich, aby po ukončení štúdia v krajine ostávali.

Vo príspevkoch sa poukázalo aj na viaceré prekážky, ktoré pôsobia pre migrantov z ázijských krajín demotivujúco. „Uvítacia kultúra“ v cieľových krajinách nie je veľmi ústretová a migranti majú veľké problémy s uznávaním vzdelania a kvalifikácie, ako aj s osvojením si daného, pre nich cudzieho jazyka. Preto by sa mali cieľové krajiny zameriavať aj na integračné politiky a zároveň pôsobiť na verejnú mienku v krajine.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN