Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Prezentácia štúdie EMN Migrácia zahraničných študentov do SR na seminári ministerstva školstva, Bratislava, 17. januára 2013

24. január 2013

Dňa 17. januára 2013 Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, organizovalo v Bratislave odborný seminár na tému Výzvy a pohľady na migráciu spojenú s voľným pohybom osôb a uznávaním odborných kvalifikácií v Európskej únii. Odborný seminár bol zameraný na viaceré oblasti súvisiace s touto problematikou, ktoré sú implementované v podmienkach Slovenskej republiky, ako aj v rámci Európskej únie.

V úvode seminára vystúpila zástupkyňa Národného kontaktného bodu EMN v SR pani Andrea Frkáňová a prezentovala hlavné výsledky a zistenia zo štúdie Migrácia zahraničných študentov do Slovenskej republiky, v rámci ktorej je práve uznávanie vzdelania a odbornej kvalifikácie jedným z kľúčových nástrojov na podporu akademickej mobility.

Ďalšie prezentácie boli zamerané na praktické opatrenia a najnovší vývoj v oblasti uznávania vzdelania a odborných kvalifikácií ako napr. Europass a jeho využitie v praxi, aktuálne zmeny v právnej úprave uznávania dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií, ktoré sú v súčasnosti prerokovávané v parlamente, a pod.

Súčasťou seminára bola aj panelová diskusia zástupcov uznávacích orgánov odborných kvalifikácií regulovaných povolaní v SR, ktorí prezentovali svoje skúsenosti a prax v súvislosti s prevedením Smernice 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií. Seminár bol ukončený odbornou diskusiou v troch pracovných skupinách zameraných na uznávanie a využívanie nástrojov Europass v regionálnom a vysokom školstve, ako aj na uznávanie odborných kvalifikácií (tzv. profesijné uznávanie). Prezentácie z odborného seminára budú dostupné na stránke Národného strediska pre Europass.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN