Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Konferencia Zahraniční študenti v Taliansku a Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska (International Students in the UK and Italy), Londýn, 6. júla 2012

12. september 2012

Dňa 6. júla 2012 sa zástupca Národného kontaktného bodu (NKB) EMN v SR zúčastnil v Londýne spoločného workshopu talianskeho a britského NKB EMN pod názvom Zahraniční študenti v Taliansku a Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska: najnovšie údaje a perspektívy politík (International Students in the UK and Italy: latest evidence and policy perspectives).

Stretnutie sa zaoberalo zahraničnými študentmi z tretích krajín, pričom malo za cieľ prezentovať a porovnať najnovšie údaje a politické perspektívy v oblasti imigrácie zahraničných študentov v oboch členských štátoch EÚ. Zúčastnili sa na ňom predstavitelia vládnych inštitúcií a univerzít, ako aj študenti.

Zahraniční študenti predstavujú jeden z najdôležitejších aspektov fenoménu migrácie vo všeobecnosti a mobility konkrétne, a to predovšetkým pre ich potenciálny vplyv na konkurencieschopnosť a kreovanie interkultúrnej spoločnosti. Spojené kráľovstvo je príkladom krajiny s vysokým podielom zahraničných študentov z tretích krajín (298 110 v roku 2010) a Taliansko príkladom krajiny s relatívne nízkym podielom zahraničných študentov z tretích krajín (aj keď od roku 2003 do roku 2012 sa počet zahraničných študentov zvýšil o 160 percent - z 25 246 na 64 704).

 

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN