Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Konferencia Migračné politiky a rodiny žijúce v pohybe (Migration Policies and Family Lives in Transit) v Luxemburgu, 15. mája 2012

05. jún 2012

V dňoch 15.-16. mája sa zástupcovia Národného kontaktného bodu EMN na Slovensku zúčastnili konferencie organizovanej luxemburským Národným kontaktným bodom EMN, ktorá mala názov Migračné politiky a rodiny žijúce v pohybe (Migration Policies and Family Lives in Transit).

Konferencia bola zameraná na problematiku zlučovania rodín v európskom kontexte a smerovanie migračnej politiky v tejto oblasti. Národní, ako aj medzinárodní experti prezentovali viaceré pohľady a problematické oblasti v súvislosti s touto témou. Príspevky konferencie boli zamerané jednak na medzinárodný legislatívny rámce, jeho prepojenie na ľudsko-právne dokumenty, ako aj na praktické opatrenia, zaužívanú prax a implementáciu smernice EÚ o zlučovaní rodiny. Jednou z oblastí, ktoré boli taktiež diskutované počas konferencie, bola aj otázka definície a vnímania pojmu rodina. Tento pojem môže znamenať pre rôzne kultúry niečo iné, národné definície bývajú taktiež rôzne a tiež si treba uvedomiť, že do popredia sa dostáva stále viac aj otázka partnerstiev. Viackrát bola zdôraznená ľudsko-právna rovina tejto problematiky. Právo na rodinný život je univerzálne právo a nemôže byť postavené na tom, akej je človek národnosti/štátneho občianstva, pohlavia, vierovyznania a pod. Príspevky, ktoré sa venovali implementácii smernice o zlučovaní rodiny poukázali na skutočnosť, že opatrenia a podmienky, ktoré si stanovujú členské štáty pri posúdení žiadosti o zlúčenie rodiny na úrovni členských štátov smerujú skôr k viac reštriktívnej migračnej politike zlučovania rodín. Konferencia otvorila viaceré otázky a problematické oblasti, ktoré v rámci diskusie poukázali na potrebu ich riešenia na národnej, ako aj európskej úrovni.

Program konferencie

Migračné politiky a rodiny žijúce v pohybe (Migration Policies and Family Lives in Transit) 2012 (2,55 MB)

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN