Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Konferencia Vstup a pobyt zahraničných študentov (Entry and Stay of International Students) vo švédskom Štokholme, 18. apríla 2012

07. máj 2012

Dňa 18. apríla 2012 sa zástupcovia Národného kontaktného bodu EMN na Slovensku zúčastnili na národnej konferencii EMN s názvom Vstup a pobyt zahraničných študentov (Entry and Stay of International Students) organizovanej švédskym Národným kontaktným bodom EMN a následného klastrového stretnutia EMN dňa 19. apríla 2012.

Na konferencii, ktorá bola venovaná najmä imigrácii zahraničných študentov do Švédska, vystúpili s prezentáciami viacerí švédski a zahraniční experti. Program konferencie bol rozdelený do blokov, v rámci ktorých sa hovorilo o pripravovanej súhrnnej štúdii EMN o migrácii zahraničných študentov do krajín EÚ, ktorá má prispieť k tvorbe politík na úrovni EÚ a úprave Smernice o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, o legislatívnych a všeobecných podmienkach migrácie zahraničných študentov do Švédska, migrácii zahraničných študentov v širšom kontexte politík a vybraných členských štátov EÚ a boli predstavené rôzne výsledky výskumov z tejto oblasti.

Konferenciu otvorila vicerektorka univerzity Uppsala Eva Åkesson, ktorá poukázala na dôležitosť prepojenia politiky s praxou a na dopady švédskej imigračnej politiky na univerzity. Po predstavení EMN a jej pracovného programu nasledovala prezentácia pripravovanej štúdie EMN zameranej na migráciu zahraničných študentov do krajín EÚ, na ktorú nadviazala zástupkyňa Európskej Komisie, resp. Generálneho riaditeľstva pre vnútorné záležitosti, ktorá poukázala na dôležitosť štúdie pri úprave Smernice o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia. Úprava je potrebná najmä z dôvodov potrebnej podpory mobility zahraničných študentov, ktorí sa stretávajú s určitými prekážkami pri ich vstupe a pobyte v členských štátoch EÚ.

V druhom bloku zameranom na podmienky migrácie zahraničných študentov do Švédska boli prezentované štatistiky, ako aj podmienky vstupu a pobytu zahraničných študentov v tejto krajine. Najviac zahraničných študentov (štátnych príslušníkov tretích krajín) pochádzalo v roku 2011 z Číny, Turecka, Iránu, Indie a z Kanady. V roku 2011 sa vo Švédsku udiala výrazná zmena, ktorá mala vplyv na počty zahraničných študentov z tretích krajín. Zmenou legislatívy došlo k spoplatneniu štúdia pre túto skupinu študentov, čo bolo predmetom širokej odbornej diskusie k téme stratégie na prilákanie zahraničných študentov. Súčasťou stratégie môžu byť štipendijné programy a propagácia vysokej úrovne švédskych vysokých škôl. V rámci tohto bloku boli zároveň prezentované aj výsledky prieskumu medzi zahraničnými študentmi o atraktívnosti Švédska ako cieľovej krajiny a problémoch, ktorým vo Švédsku čelia.

V rámci tretieho bloku bola prezentovaná situácia v oblasti imigrácie zahraničných študentov vo vybraných krajinách EÚ – Nemecka a Írska a predstavené švédske vysoké školstvo so zreteľom na výzvy, ktoré zahraniční študenti prinášajú.

Následne boli v rámci štvrtého bloku prezentované príklady projektov zameraných na mobilitu študentov a medzinárodnú spoluprácu. Zástupcovia vybraných švédskych univerzít z Malma a Jönköpingu, ako aj únie študentov opätovne poukázali na dopad legislatívy na stratégie internacionalizácie univerzít a samotných zahraničných študentov.

V poslednom bloku bola prezentovaná imigrácia zahraničných študentov v širšom kontexte politík v oblasti migrácie, mobility a v oblasti rozvojovej pomoci.

Všetky prezentácie sú dostupné na webovej stránke švédskeho NKB EMN.

Program konferencie

Program konferencie Vstup a pobyt zahraničných študentov (Entry and Stay of International Students) 2012 (355 KB)

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN