Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Stretnutie s partnermi z Litvy a Rakúska v Bratislave, 15. - 16. marca 2012

05. apríl 2012

Zástupcovia Národných kontaktných bodov EMN v Slovenskej republike, Litovskej republike a Rakúskej republike sa v dňoch 15. - 16. marca 2012 stretli v Bratislave na klastrovom stretnutí, na ktorom sa venovali súčasným a novým stratégiám a prístupom, ktoré uplatňujú pri spracovaní a šírení výstupov EMN na národnej úrovni.

Pozornosť zamerali predovšetkým na krátke špecializované štúdie, súhrnné správy EMN a ich sumáre, štvrťročné správy, národné konferencie, expertné okrúhle stoly, pracovné raňajky, monitoring médií, prezentačné materiály, tlačové správy a slovenské elektronické newslettre, ktoré sa preukázali ako efektíny nástroj šírenia informácií a výstupov EMN na Slovensku.

Diskutovali aj o formách verejnej prezentácie nového Prekladového slovníka EMN a pripravovanej štúdie Imigrácia zahraničných študentov. Zástupcovia Slovenska, Rakúska a Litvy sa taktiež dohodli na spôsobe šírenia publikácií EMN v rámci IOM a ako novú cieľovú skupinu identifikovali ambasády a študentov univerzít tretieho veku.

Vo finančnej a rozpočtovej oblasti sa zamerali na podávanie monitorovacích správ pre EK, žiadosť o záverčnú platbu a oprávnenosť výdavkov. Národné kontaktné body sa dohodli na koordinovanom prístupe pri schvaľovacej procedúre v rámci IOM a vymenili si skúsenosti v otázke rozpočtového plánovania.

Fotografie zo stretnutia

Fotogaléria zo stretnutia s partnermi z Litvy a Rakúska

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN