Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Stretnutie Národnej migračnej siete na tému Postoje verejnosti k cudzincom a migrácii v SR, 26. mája 2010

03. jún 2010

Dňa 26. mája IOM ako koordinátor Národného kontaktného bodu Európskej migračnej siete v SR zorganizovala stretnutie na tému Postojov verejnosti k cudzincom a migrácii v SR. Stretnutie stavalo na výskume spracovanom IOM v roku 2009 na rovnakú tému.

Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia štátnej správy, mimovládnych organizácií, výskumných inštitútov a médií. Počas stretnutia diskutovali odborníci z rôznych oblastí v dvoch tematických paneloch.

Cieľom prvého panela, do ktorého pozvanie prijali najmä zástupcovia sociologickej a výskumnej obce ako aj zástupca štátnej správy a marketingovej spoločnosti bolo prediskutovať otázku postojov verejnosti k cudzincom, skutočností, ktoré verejnú mienku v tejto oblasti ovplyvňujú a ako je možné s verejnou mienkou pracovať.

Cieľom druhého panelu za účasti zástupcov médií a akademickej obce bolo diskutovať o dôležitosti úlohy médií pri formovaní verejnej mienky ich zodpovednosti a možnosti spolupráce.

Fotografie zo stretnutia

Fotogaléria zo stretnutia na tému Postojov verejnosti k cudzincom a migrácii v SR

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN