Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Integrácia migrantiek (2021)

Štúdia mapuje integračné politiky a opatrenia v členských štátoch EÚ a skúma, ako sú cielené na migrantky. Poskytuje príklady dobrej praxe v integračných opatreniach pre migrantky na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni a prehľad cielených politík alebo opatrení, ktoré boli prijaté na zmiernenie negatívnych dopadov pandémie COVID-19 na integráciu migrantiek.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN