Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Deti v migrácii (2021)

Správa poskytuje prehľad o pokroku dosiahnutom v roku 2020 pri implementácii odporúčaní vyplývajúcich z Oznámenia Európskej komisie o ochrane migrujúcich detí z roku 2017. Správa je rozdelená do šiestich kapitol: identifikácia, registrácia, prijatie a azylový proces; opatrovníctvo maloletých bez sprievodu; alternatívna (neinštitucionálna) starostlivosť; prístup k vzdelaniu (vrátane predškolského vzdelávania); prístup k spravodlivosti; zaistenie a alternatívy k zaisteniu.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN